متن ولنتاین فقط برای عاشقان نیست


متن ولنتاین فقط برای عاشقان نیست

ولنتاین فقط برای عاشقان نیست , گاهی برای دوستانی است که ارزششان بالاتر از عشق است… روز عشق برشما دوستای گلم مبارک …(heart)(heart)(heart)


ولنتاین فقط برای عاشقان نیست , گاهی برای دوستانی است که ا

دیدگاه ها (۱)

هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.

                              

         

در آسمان دل من

وقتی تصویر تــو حک شد

هر روزش روز ولنتاین من است…

متن ولنتاین فقط برای عاشقان نیست