کلماتی مثل سراسر لبالب


کلماتی مثل سراسر لبالب

آ/ا: مانند: سراسر، گرداگرد، دمادم، پایاپای، پیاپی. پروند/ ….. پسوند ترکی "کن" kən əki در کلماتی مثل یئلکن yelkən (باد بان)yelken ، ائلکنelkən(قبیله بان)elken …


کلماتی مثل سراسر لبالب

خلاصه احکام نماز

تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۹

مدل لاک ناخن دخترانه ۲۰۱۷

تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

نامه ای به امام حسین (ع):

من دختری کوچک هستم . پدرم جانباز موجی است .

الان که دارم برای شما نامه می نویسم پدرم خوابیده آرومه آرومه .

وقتایی که خوابه میام کنارش وباهاش حرف می زنم . امام حسین شنیدم رقیه ی کوچولوت به

آسمون ها رفته می خوام بهتون بگم ………….

من حاضرم دخترشمابشم……………..

به جاش حال بابام رو خوب کنید ازشما خواهش می کنم می دونم که خیلی مهربونید امام حسین …

کلماتی مثل سراسر لبالب