شعر طنز روز مرد


شعر طنز روز مرد

سهم من اما برای روز مرد کهنه جورابی تهش سوراخ بود! شعر طنز در مورد روز مرد روز زن شد، سهم او از جیب… ادامه مطلب جدید ترین اس ام اس ها و جوک های مربوط به روز پدر و مرد را که خیلی جالب و خنده دار هستند را در این بخش از پایگاه […]


شعر طنز روز مرد

سهم من اما برای روز مرد کهنه جورابی تهش سوراخ بود! شعر طنز در مورد روز مرد روز زن شد، سهم او از جیب… ادامه مطلب

جدید ترین اس ام اس ها و جوک های مربوط به روز پدر و مرد را که خیلی جالب و خنده دار هستند را در این بخش از پایگاه اینترنتی امور ببینید.

شعر طنز روز مرد