دانلود سریال ما همه مردیم بدون سانسور


دانلود سریال ما همه مردیم بدون سانسور

دانلود سریال All of Us Are Dead 2022 به فارسی ما همه مرده ایم دوبله و زیرنویس فارسی از وبسایت امی مووی سریال ما همه مرده ایم به انگلیسی All of Us Are Dead


پخش آنلاین ویدئو
پخش انلاین تریلر رسمی سریال
https://dl2.downlodfilm.ir/1400-2/10/trailer/All.of.Us.Are.Dead.2022.mp4
دانلود رایگان قسمت هفتم با کیفیت 1080p دوبله کامل
دانلود رایگان قسمت هفتم با کیفیت 720p دوبله کامل
دانلود رایگان قسمت هفتم با کیفیت 480p دوبله کامل
دانلود قسمت اول با کیفیت WEB-DL 1080p FHD  با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت اول با کیفیت WEB-DL 1080p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت اول با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت اول با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت دوم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت دوم با کیفیت WEB-DL 720p زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت دوم با کیفیت WEB-DL 480p زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت سوم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت سوم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت سوم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت چهارم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت چهارم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت چهارم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت پنجم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت پنجم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت پنجم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت ششم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت ششم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت ششم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت هفتم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت هفتم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت هفتم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت هشتم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت هشتم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت هشتم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت نهم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت نهم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت نهم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت دهم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت دهم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت دهم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت یازدهم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت یازدهم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت یازدهم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت دوازدهم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت دوازدهم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت دوازدهم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده
لینک دانلود
دانلود رایگان قسمت هفتم با کیفیت ۱۰۸۰p دوبله کامل
دانلود رایگان قسمت هفتم با کیفیت ۷۲۰p دوبله کامل
دانلود رایگان قسمت هفتم با کیفیت ۴۸۰p دوبله کامل
دانلود قسمت اول با کیفیت WEB-DL 1080p FHD  با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت اول با کیفیت WEB-DL 1080p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت اول با کیفیت WEB-DL 1080p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت اول با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت اول با کیفیت WEB-DL 720p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت اول با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت دوم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت دوم با کیفیت WEB-DL 1080p x265 زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت دوم با کیفیت WEB-DL 720p زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت دوم با کیفیت WEB-DL 720p x265 زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت دوم با کیفیت WEB-DL 480p زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت سوم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت سوم با کیفیت WEB-DL 1080p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت سوم با کیفیت WEB-DL 720p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت سوم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت چهارم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت چهارم با کیفیت WEB-DL 1080p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت چهارم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت چهارم با کیفیت WEB-DL 720p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت چهارم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت پنجم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت پنجم با کیفیت WEB-DL 1080p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت پنجم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت پنجم با کیفیت WEB-DL 720p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت پنجم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت ششم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت ششم با کیفیت WEB-DL 1080p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت ششم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت ششم با کیفیت WEB-DL 720p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت ششم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت هفتم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت هفتم با کیفیت WEB-DL 1080p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت هفتم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت هفتم با کیفیت WEB-DL 720p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت هفتم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت هشتم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت هشتم با کیفیت WEB-DL 1080p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت هشتم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت هشتم با کیفیت WEB-DL 720p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت هشتم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت نهم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت نهم با کیفیت WEB-DL 1080p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت نهم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت نهم با کیفیت WEB-DL 720p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت نهم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت دهم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت دهم با کیفیت WEB-DL 1080p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت دهم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت دهم با کیفیت WEB-DL 720p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت دهم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت یازدهم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت یازدهم با کیفیت WEB-DL 1080p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت یازدهم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت یازدهم با کیفیت WEB-DL 720p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت یازدهم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت دوازدهم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت دوازدهم با کیفیت WEB-DL 1080p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت دوازدهم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت دوازدهم با کیفیت WEB-DL 720p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود قسمت دوازدهم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود سریال All of Us A e Dead 2022 ما همه مرده ایم

خلاصه داستانداستان گروهی از دانش‌آموزان گیر افتاده در مدرسه خود در زمان آخرالزمان زامبی‌ها.

دانلود سریال All of Us A e Dead 2022 به فارسی ما همه مرده ایم با لینک مستقیم به همراه دوبله و زیرنویس فارسی از وبسایت امی مووی سریال ما همه مرده ایم به انگلیسی All of Us A e Dead به کارگردانی Lee Jae Gyoo محصول ۲۰۲۲ کره جنوبی می باشد.

کارگردان: Lee Jae Gyoo

محصول کشور: کره جنوبی

زبان: کره ای

ژانر: اکشن،ترسناک،علمی تخیلی

سال انتشار: ۲۰۲۲

توضیحات سریال All of Us A e Dead

همه ما به مرده ( کره ای : 지금 우리 학교 는 ؛ هانجا : 只今우리學校는 ؛ RR : Jigeum یوری Hakgyo eu ؛ روشن در حال حاضر در مدرسه ما ) یک کره جنوبی آینده است، این سریال قرار است در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۲ پخش شود.نتفلیکس تریلری از تازه ترین سریال کره ای خود به نام همه ما مرده ایم را منتشر کرده است، درامی زامبی محور که در آن نشان می دهد دانش آموزان دبیرستانی در کره باید با زامبی ها مبارزه کنند.با سریال Squid Game موفقی بی سابقه کسب کرد و به پربیننده ترین سریال تاریخ نتفلیکس تبدیل شد. اولین تریلر از سریال کره ای زامبی محور نیز تایید می کند که این سریال در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۲ از سرویس نتفلیکس منتشر خواهد شد. اگر چه این تریلر حاوی هیچ دیالوگی نیست اما اشارات بسیاری به اتفاقاتی دارد که در این سریال شاهد خواهیم بود.

خلاصه داستان سریال ما همه مرده ایم

داستان گروهی از دانش‌آموزان گیر افتاده در مدرسه خود در زمان آخرالزمان زامبی‌ها.

معرفی بازیگران سریال

یون چان یونگ در نقش چونگ سان

پارک جی هو در نقش اون جو

چو یی هیون در نقش نام را

پارک سولومون در نقش لی سو هیوک

یو این سو در نقش یون گوین نام

تولید و انتشار سریال ما همه مرده ایم

در ۱۲ آوریل ۲۰۲۰، نتفلیکس از طریق یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که استودیو JTBC و Film Mo s e سریالی به نام ما همه مرده‌ایم بر اساس وبتون محبوب Now a Ou School تولید خواهند کرد.

زمان اکران سریال

این سریال قرار است در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۲ پخش شود : جمعه ۸ بهمن

پیشنهاد میشود از سریال Squid Game هم دیدن فرمایید.

برای مطلع شدن از زمان پخش فیلم و سریال های جدید و به روز ما را در اینستاگرام دنبال کنید کلیک کنید : email p o ec ed

پخش انلاین تریلر رسمی سریال

دانلود سریال با دوبله فارسی

خواهشمندیم با مبلغ اندک از نسخه دوبله کامل و حرفه ای حمایت کنید.

دانلود قسمت اول با کیفیت ۱۰۸۰p دوبله (۵۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت اول با کیفیت ۷۲۰p دوبله (۵۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت اول با کیفیت ۴۸۰p دوبله (۴۰۰۰ تومان)

دانلود صوت دوبله جداگانه و هماهنگ با WEB-DL قسمت اول (۳۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت دوم با کیفیت ۱۰۸۰p دوبله (۵۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت دوم با کیفیت ۷۲۰p دوبله (۵۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت دوم با کیفیت ۴۸۰p دوبله (۴۰۰۰ تومان)

دانلود صوت دوبله جداگانه و هماهنگ با WEB-DL قسمت دوم (۳۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت سوم با کیفیت ۱۰۸۰p دوبله (۵۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت سوم با کیفیت ۷۲۰p دوبله (۵۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت سوم با کیفیت ۴۸۰p دوبله (۴۰۰۰ تومان)

دانلود صوت دوبله جداگانه و هماهنگ با WEB-DL قسمت سوم (۳۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت چهارم با کیفیت ۱۰۸۰p دوبله کامل (۵۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت چهارم با کیفیت ۷۲۰p دوبله کامل (۵۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت چهارم با کیفیت ۴۸۰p دوبله کامل (۴۰۰۰ تومان)

دانلود صوت دوبله جداگانه و هماهنگ با WEB-DL قسمت چهارم (۳۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت پنجم با کیفیت ۱۰۸۰p دوبله کامل (۵۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت پنجم با کیفیت ۷۲۰p دوبله کامل (۵۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت پنجم با کیفیت ۴۸۰p دوبله کامل (۴۰۰۰ تومان)

دانلود صوت دوبله جداگانه و هماهنگ با WEB-DL قسمت پنجم (۳۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت ششم با کیفیت ۱۰۸۰p دوبله کامل (۵۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت ششم با کیفیت ۷۲۰p دوبله کامل (۵۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت ششم با کیفیت ۴۸۰p دوبله کامل (۴۰۰۰ تومان)

دانلود صوت دوبله جداگانه و هماهنگ با WEB-DL قسمت ششم (۳۰۰۰ تومان)

توجه : ممنون از حمایت شما و ضمن اینکه دوبله های قسمت ۶ به بعد رایگان قرار میگیرد.

دانلود رایگان قسمت هفتم با کیفیت ۱۰۸۰p دوبله کامل

دانلود رایگان قسمت هفتم با کیفیت ۷۲۰p دوبله کامل

دانلود رایگان قسمت هفتم با کیفیت ۴۸۰p دوبله کامل

دانلود رایگان صوت دوبله جداگانه و هماهنگ با WEB-DL قسمت هفتم

قسمت های بعدی فردا قرار میگیرد.

دانلود سریال کم حجم و با لینک مستقیم

تمامی لینک ها نیم بها، زیرنویس چسبیده و کامل می باشد

دانلود قسمت اول با کیفیت WEB-DL 1080p FHD  با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت اول با کیفیت WEB-DL 1080p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت اول با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت اول با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود زیرنویس فارسی جداگانه قسمت اول

دانلود قسمت دوم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت دوم با کیفیت WEB-DL 720p زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت دوم با کیفیت WEB-DL 480p زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود زیرنویس فارسی جداگانه قسمت دوم

دانلود قسمت سوم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت سوم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت سوم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود زیرنویس فارسی جداگانه قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت چهارم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت چهارم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود زیرنویس چداگانه قسمت چهارم 

دانلود قسمت پنجم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت پنجم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت پنجم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود زیرنویس چداگانه قسمت پنجم 

دانلود قسمت ششم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت ششم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت ششم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود زیرنویس چداگانه قسمت ششم 

دانلود قسمت هفتم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت هفتم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت هفتم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود زیرنویس چداگانه قسمت هفتم 

دانلود قسمت هشتم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت هشتم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت هشتم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود زیرنویس چداگانه قسمت هشتم 

دانلود قسمت نهم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت نهم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت نهم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود زیرنویس چداگانه قسمت نهم 

دانلود قسمت دهم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت دهم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت دهم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود زیرنویس چداگانه قسمت دهم 

دانلود قسمت یازدهم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت یازدهم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت یازدهم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود زیرنویس چداگانه قسمت یازدهم 

دانلود قسمت دوازدهم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت دوازدهم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت دوازدهم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود زیرنویس چداگانه قسمت دوازدهم 

دوبله فارسی اختصاصی در لینک های بالا اضافه شده است.

دانلود سریال All of Us A e Dead ما همه مرده ایم

یک ویروس زامبی به سرعت در داخل یک مدرسه منتشر می شود. دانش آموزان در معرض خطر برای زنده ماندن و فرار می جنگند.

بازیگران

دانلود سریال All of Us A e Dead به فارسی ما همه مرده ایم محصول ۲۰۲۲ آمریکا 

سریال ما همه مرده ایم – All of Us A e Dead با زیرنویس چسبیده فارسی و دوبله اختصاصی رسامووی

معرفی شخصیت ها در سریال

یون چان یونگ در نقش چونگ سان پارک جی هو در نقش اون جو چو یی هیون در نقش نام را پارک سولومون در نقش لی سو هیوک یو این سو در نقش یون گوین نام

خلاصه داستان سریال All of Us A e Dead

داستان سریال در مورد گروهی از دانش‌آموزان دبیرستانی است که وقتی در مدرسه‌شان گیر می‌افتند با وضعیت بحرانی شدیدی مواجه می‌شوند، درحالی‌که یک ویروس زامبی نیز مثل یک آتش پرقدرت به سرعت در حال انتشار است. خود وب تون اصلی در کره موفق بوده است و هم‌چنین در کشورهایی مثل اندونزی، تایلند، و تایوان هم با استقبال خوبی مواجه شده است چرا که کامیک های دیجیتال همیشه از جذابیت معناداری برخوردار بوده‌اند.

درباره سریال ما همه مرده ایم

همه ما مرده‌ایم یک سریال تلویزیونی استریم‌آمیز و ستاره‌دار کره جنوبی، Yoo Cha است. هو، چو یی هیون، پارک سولومون و یو این سو. بر اساس وبتون ناور Now a Ou School توسط جو دونگ گیون، که بین سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ منتشر شد، این سریال قرار است در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۲ پخش شود. پیشنهاد می شود از سریال ویچر فصل دوم نیز دیدن کنید.

سریال زامبی محصول کره

فیلم‌نامه این سریال اورجینال نتفلیکس را چون سونگ-ایل (Chu Su g-il) می‌نویسد و لی جی کیو و کیم نام-سو (Kim Nam-Su) هم آن را کارگردانی خواهند کرد. استودیوی JTBC S udios به همراه Film Mo s e هم از تهیه‌کنندگان آن هستند، و این سریال از شبکه نتفلیکس در سراسر جهان اکران خواهد شد. اما برنامه زمانی آن مشخص نیست. کره از تاریخچه‌ای غنی در ژانر فیلم‌های زامبی برخوردار است. پیشنهاد می شود از سریال Mo ey heis و سریال peaky bli de s نیز دیدن کنید.

دانلود سریال با دوبله کامل و بدون سانسور

نسخه ی دوبله فارسی در بقیه ی سایت ها به صورت سانسور شده هستند و اصلا ارزش دیدن ندارند .

خواهشمندیم با مبلغ اندک از نسخه دوبله بدون سانسور و حرفه ای حمایت کنید.

دانلود قسمت اول با کیفیت ۱۰۸۰p دوبله کامل (۵۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت اول با کیفیت ۷۲۰p دوبله کامل (۵۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت اول با کیفیت ۴۸۰p دوبله کامل (۴۰۰۰ تومان)

دانلود صوت دوبله جداگانه و هماهنگ با WEB-DL قسمت اول (۳۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت دوم با کیفیت ۱۰۸۰p دوبله کامل (۵۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت دوم با کیفیت ۷۲۰p دوبله کامل (۵۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت دوم با کیفیت ۴۸۰p دوبله کامل (۴۰۰۰ تومان)

دانلود صوت دوبله جداگانه و هماهنگ با WEB-DL قسمت دوم (۳۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت سوم با کیفیت ۱۰۸۰p دوبله کامل (۵۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت سوم با کیفیت ۷۲۰p دوبله کامل (۵۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت سوم با کیفیت ۴۸۰p دوبله کامل (۴۰۰۰ تومان)

دانلود صوت دوبله جداگانه و هماهنگ با WEB-DL قسمت سوم (۳۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت چهارم با کیفیت ۱۰۸۰p دوبله کامل (۵۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت چهارم با کیفیت ۷۲۰p دوبله کامل (۵۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت چهارم با کیفیت ۴۸۰p دوبله کامل (۴۰۰۰ تومان)

دانلود صوت دوبله جداگانه و هماهنگ با WEB-DL قسمت چهارم (۳۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت پنجم با کیفیت ۱۰۸۰p دوبله کامل (۵۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت پنجم با کیفیت ۷۲۰p دوبله کامل (۵۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت پنجم با کیفیت ۴۸۰p دوبله کامل (۴۰۰۰ تومان)

دانلود صوت دوبله جداگانه و هماهنگ با WEB-DL قسمت پنجم (۳۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت ششم با کیفیت ۱۰۸۰p دوبله کامل (۵۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت ششم با کیفیت ۷۲۰p دوبله کامل (۵۰۰۰ تومان)

دانلود قسمت ششم با کیفیت ۴۸۰p دوبله کامل (۴۰۰۰ تومان)

دانلود صوت دوبله جداگانه و هماهنگ با WEB-DL قسمت ششم (۳۰۰۰ تومان)

توجه : ممنون از حمایت شما و ضمن اینکه دوبله های قسمت ۶ به بعد رایگان قرار میگیرد.

دانلود رایگان قسمت هفتم با کیفیت ۱۰۸۰p دوبله کامل

دانلود رایگان قسمت هفتم با کیفیت ۷۲۰p دوبله کامل

دانلود رایگان قسمت هفتم با کیفیت ۴۸۰p دوبله کامل

دانلود رایگان صوت دوبله جداگانه و هماهنگ با WEB-DL قسمت هفتم

قسمت های بعدی فردا قرار میگیرد.

دانلود سریال All of Us A e Dead با لینک مستقیم

تمامی لینک ها نیم بها، زیرنویس چسبیده و کامل می باشد

دانلود قسمت اول با کیفیت WEB-DL 1080p FHD  با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت اول با کیفیت WEB-DL 1080p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت اول با کیفیت WEB-DL 1080p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت اول با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت اول با کیفیت WEB-DL 720p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت اول با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود زیرنویس فارسی جداگانه قسمت اول

دانلود قسمت دوم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت دوم با کیفیت WEB-DL 1080p x265 زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت دوم با کیفیت WEB-DL 720p زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت دوم با کیفیت WEB-DL 720p x265 زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت دوم با کیفیت WEB-DL 480p زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود زیرنویس فارسی جداگانه قسمت دوم

دانلود قسمت سوم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت سوم با کیفیت WEB-DL 1080p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت سوم با کیفیت WEB-DL 720p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت سوم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود زیرنویس فارسی جداگانه قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت چهارم با کیفیت WEB-DL 1080p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت چهارم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت چهارم با کیفیت WEB-DL 720p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت چهارم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود زیرنویس چداگانه قسمت چهارم 

دانلود قسمت پنجم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت پنجم با کیفیت WEB-DL 1080p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت پنجم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت پنجم با کیفیت WEB-DL 720p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت پنجم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود زیرنویس چداگانه قسمت پنجم 

دانلود قسمت ششم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت ششم با کیفیت WEB-DL 1080p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت ششم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت ششم با کیفیت WEB-DL 720p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت ششم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود زیرنویس چداگانه قسمت ششم 

دانلود قسمت هفتم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت هفتم با کیفیت WEB-DL 1080p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت هفتم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت هفتم با کیفیت WEB-DL 720p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت هفتم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود زیرنویس چداگانه قسمت هفتم 

دانلود قسمت هشتم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت هشتم با کیفیت WEB-DL 1080p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت هشتم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت هشتم با کیفیت WEB-DL 720p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت هشتم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود زیرنویس چداگانه قسمت هشتم 

دانلود قسمت نهم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت نهم با کیفیت WEB-DL 1080p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت نهم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت نهم با کیفیت WEB-DL 720p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت نهم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود زیرنویس چداگانه قسمت نهم 

دانلود قسمت دهم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت دهم با کیفیت WEB-DL 1080p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت دهم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت دهم با کیفیت WEB-DL 720p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت دهم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود زیرنویس چداگانه قسمت دهم 

دانلود قسمت یازدهم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت یازدهم با کیفیت WEB-DL 1080p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت یازدهم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت یازدهم با کیفیت WEB-DL 720p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت یازدهم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود زیرنویس چداگانه قسمت یازدهم 

دانلود قسمت دوازدهم با کیفیت WEB-DL 1080p FHD با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت دوازدهم با کیفیت WEB-DL 1080p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت دوازدهم با کیفیت WEB-DL 720p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت دوازدهم با کیفیت WEB-DL 720p x265 با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود قسمت دوازدهم با کیفیت WEB-DL 480p با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود زیرنویس چداگانه قسمت دوازدهم 

دوبله فارسی اختصاصی تا هفته آینده اضافه می شود.

دانلود سریال ما همه مردیم بدون سانسور