ولنتاین مال جوجه هاست یه عقاب همیشه تنهاست


ولنتاین مال جوجه هاست یه عقاب همیشه تنهاست

یه عقاب همیشه تنهاست زخمیمون نکنی عقاب??‍? دقیقا ???? من یه جوجو کوچولو ام???


ولنتاین مال جوجه هاست

یه عقاب همیشه تنهاست

ولنتاین مال جوجه هاست!!

دیدگاه ها (۱۴)

هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.

ولنتاین مال جوجه هاست یه عقاب همیشه تنهاست