سامانه حج وزیارت


سامانه حج وزیارت

اخبار برگزیده روایت مصور از بدرقه خادمین امداد و راهنمایی زایران اربعین حسینی روایت مصور از بدرقه خادمین امداد و راهنمایی زایران اربعین حسینی روایت مصور از بدرقه خادمین امداد و راهنمایی زایران اربعین حسینی روایت مصور از بدرقه خادمین امداد و راهنمایی زایران اربعین حسینی طبخ و توزیع غذا بین زایران ایرانی از سوی […]


سامانه حج وزیارت

اخبار برگزیده

روایت مصور از بدرقه خادمین امداد و راهنمایی زایران اربعین حسینی

روایت مصور از بدرقه خادمین امداد و راهنمایی زایران اربعین حسینی

روایت مصور از بدرقه خادمین امداد و راهنمایی زایران اربعین حسینی

روایت مصور از بدرقه خادمین امداد و راهنمایی زایران اربعین حسینی

طبخ و توزیع غذا بین زایران ایرانی از سوی سازمان حج و زیارت

سازمان حج وزیارت به جهت خدمت رسانی هرچه بهتر به زایران اربعین حسینی ، اقدام به طبخ و توزیع غذا در بین زایران ایرانی در ش…

دومین جلسه ستاد اربعین حسینی در نجف اشرف برگزار شد

دومین جلسه ستاد اربعین حسینی سازمان حج و زیارت با حضور رییس ستاد و جمعی از اعضا برگزار شد .

سامانه حج وزیارت