سینمایی کنگ جزیره گمشده


سینمایی کنگ جزیره گمشده

در سال ۱۹۷۳ ارتش آمریکا در جنگ ویتنام ناموفق و شکست خورده و در حال ترک ویتنام است. اما در این شرایط مردی به نام بیل راندا تصمیم دارد در یک پروژه اکتشافی خود و همراهانش را به یک جزیره ناشناخته به نام جزیره جمجمه برساند


پخش آنلاین ویدئو

سینمایی کنگ جزیره گمشده