دانلود اهنگ چالش تغییر لباس با کفش


دانلود اهنگ چالش تغییر لباس با کفش

دانلود آهنگ چالش تغییر لباس با کفش شماره ۱: آهنگ چالش تغییر لباس با کفش ۱ دانلود با لینک مستقیم شماره ۲: آهنگ چالش تغییر لباس با کفش ۲ دانلود با لینک مستقیم شماره ۳: آهنگ چالش تغییر لباس با کفش ۲ دانلود با لینک مستقیم Tay Kei h, fuck hese iggas up! تای کِیت، […]


دانلود اهنگ چالش تغییر لباس با کفش
پخش آنلاین آهنگ

دانلود آهنگ چالش تغییر لباس با کفش

شماره ۱: آهنگ چالش تغییر لباس با کفش ۱

دانلود با لینک مستقیم

شماره ۲: آهنگ چالش تغییر لباس با کفش ۲

دانلود با لینک مستقیم

شماره ۳: آهنگ چالش تغییر لباس با کفش ۲

دانلود با لینک مستقیم

Tay Kei h, fuck hese iggas up!

تای کِیت، لعنت به این کاکاسیاها

Look, I jus flipped a swi ch

ببین، من فقط به یک سوئیچ تلنگر زدم

دانلود اهنگ چالش تغییر لباس boom

I do ’ k ow obody else ha ’s doi ’ his

من هیچکس دیگه ای رو نمی شناسم که این کار رو انجام بده

Bodies s a o d op

بدن ها شروع به افتادن کردن

Now hey wa a k ow me si ce I hi he op, ayy

حالا اونا میخوان من رو از زمانی که به بالا رسیدم آگاه کنن، آه

دانلود اهنگ چالش تغییر لباس سیندرلا

This a Rollie, o a s opwa ch, shi do ’ eve s op

این یک رولیه، نه یک کرونومتر، لعنتی هرگز متوقف نمیشه

This he flow ha go he block ho , shi go supe ho , ayy

این جریان که بلوک رو گرم کرد، لامصب خیلی داغ شد، آره

Give me my espec

به من احترام بگذار

I jus ook i lef like I’m Ambidex’

دانلود اهنگ چالش تغییر لباس خارجی

من فقط آن را ترک کردم مثل من ambidex

Bi ch, I move h ough Lo do wi h he Eu o s ep

جنده، من از طریق لندن با مرحله یورو حرکت می کنم

Go a s eake deal a d I ai ’ b eak a swea

یه معامله گره زده ام و اصلا عرق نکردم

دانلود اهنگ چالش تغییر لباس با کفش

Ca ch me ’cause I’m goi ’ (ou a he e, I’m go e)

مرا ببخش چون من بیرون آنجا هستم

How I go f om six o we y- h ee like I’m LeB o ?

چطوری از شیش برسم به بیست و سه انگار من لی بورن هستم

دانلود اهنگ چالش تغییر لباس با کفش