yjc.i


yjc.i

در خبرگزاری باشگاه خبرنگاران آخرین اخبار انتخابات,حوادث,سیاسی,فرهنگی,اقتصادی,اجتماعی,ورزشی,ایران,جهان و آمریکا را بخوانید.کلیپ ,عکس,فیلم,نرم افزار موبایل را دانلود کنید


پخش آنلاین ویدئو

Pe e Escoba (hehim)

Ma age , Co e se vices

pescoba @you hjobce e .o g(847) 864-5627 ex . 33

Wha do you like abou you job?

I like wo ki g wi h people a d ide ifyi g wha hei goals a e i e ms of employme , a d b eaki g ha dow i o smalle ac io s eps o ge hem o whe e hey wa o be i e ms of hei ca ee s. I hi k i is impo a o have a big visio a d wo k owa ds ha visio by aki g smalle ac io s eps.

Whe e did you wo k befo e YJC?

Befo e comi g o YJC I wo ked a he Ce e fo Cha gi g Lives i Loga Squa e. I was he e fo jus u de six yea s, du i g ha ime I wo ked o b i gi g compu e li e acy o he eside s of he commu i y, buil pa e ships wi h employe s, a d wo ked o e-o -o e wi h membe s of he commu i y o ide ify hei ca ee goals.

Wha was you fi s job?

I s a ed wo ki g whe I was 16-yea s-old, a ha ime I was a pho e ec ui e fo a ma ke esea ch compa y, so I would call people i a da abase a d p e-sc ee hem o see if hey qualified o pa icipa e i focus g oups.

Wha did you lea f om you fi s job?

I lea ed a lo of valuable lesso s a my fi s job, bu he mos impo a o e bei g ha I did o wa a job wo ki g jus o he pho es a d I wa ed a job wi h he f eedom o b i g ew ideas o he able a d y hose ideas ou .

Has you ca ee pa h go e how you expec ed?

Fo he mos pa I hi k i has. Whe I g adua ed f om college I k ew ha I wa ed o wo k i o p ofi , bu was ’ exac ly su e wha I wa ed o do. I e ded up wo ki g o he wo kfo ce eam a he Ce e fo Cha gi g Lives, a d i was he e ha I developed a passio fo wo kfo ce, specifically e su i g ha all wo ke s k ow hei igh s a d how o advoca e fo hemselves i he wo kplace.

Fu Fac .

I have a dog amed Pa ke , oge he we a e Pe e Pa ke .

Copy igh © ۲۰۲۲ You h Job Ce e . All Righ s Rese ved.

yjc.i