حالت چطوره به کره ای


حالت چطوره به کره ای

سلام دادن به زبان کره‌ ای 안녕하십니까 سلام 안녕하세요 سلام 하세요 سلام 안녕 سلام 여보세요 سلام سرفصل ها آموزش زبان کره ای برای ثبت نام کلاس کره ای فرم را پر کنید، تا با شما تماس بگیریم. !야 هی! 안녕하십니까 روز به خیر 좋은아침이에요 صبح به خیر 좋은아침 صبح به خیر 식사하셨어요 عصر به خیر […]


پخش آنلاین آهنگ
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_14_25.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_20_26.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_20_46.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_21_9.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_21_35.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_21_54.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_22_29.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_27_3.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_27_50.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_30_54.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_31_16.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_31_40.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_32_58.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_33_19.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_33_46.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_34_9.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_35_0.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_36_22.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_36_42.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_37_5.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_37_32.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_38_2.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_38_24.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_38_46.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_39_27.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_40_29.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_41_4.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_41_31.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_42_11.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_42_43.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_43_35.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_44_9.mp3
https://www.lingotalk.io/blog/wp-content/uploads/2021/04/ttsMP3.com_VoiceText_2021-5-29_20_44_37.mp3
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود
لینک دانلود

سلام دادن به زبان کره‌ ای

안녕하십니까

سلام

안녕하세요

سلام

하세요

سلام

안녕

سلام

여보세요

سلام

سرفصل ها

آموزش زبان کره ای

برای ثبت نام کلاس کره ای فرم را پر کنید، تا با شما تماس بگیریم.

!야

هی!

안녕하십니까

روز به خیر

좋은아침이에요

صبح به خیر

좋은아침

صبح به خیر

식사하셨어요

عصر به خیر

안녕하세요

عصر به خیر

잘 잤어요

خوب خوابیدی؟

안녕히 주무셨어요

خوب خوابیدین؟

안녕

خداحافظ!

안녕히 주무세요

شب خیر

나중에 봬요

بعدا می‌بینمت

오랜만이에요

مدت زیادی است که شما را ندیده‌ام.

오랜만에

خیلی وقته ندیدمت!

만나서 반갑습니다

از دیدنتون خوشحال شدم!

만나서 반갑습이에요

از دیدنت خوشحال شدم!

!반갑다

از دیدنت خوشحال شدم!

?무슨 일이야

چه خبرا؟

?어떻게 지내세요

حالتون خوبه؟

요즘 어때

حالت چطوره؟ چطوری؟ چه خبرا؟

?잘 지냈어

اوضاع چطوره اوضاع خوبه؟ حالت خوبه؟

너무) 감사합니다)

خیلی ممنونم

잘 지냅니다. 감사합니다

خوبم، ممنون

?은는요

شما چطور؟

?성함이 어떻게 되세요

اسم شما چیست؟

.제 이름은… 입니다

اسم من …. است.

.만나서 반갑습니다

از آشنایی با شما خوشبختم.

cheo ma -yeyo

خواهش می‌کنم.

?밥 먹었어

چیزی خوردی؟

سلام دادن به زبان کره ‌ای

کره‌ای از جمله زبان‌هایی است که با حروف الفبای کاملا متمایز خود، ترس بزرگی را برای زبان آموزانی که در آغاز راه یادگیری آن هستند، ایجاد می‌کند.

اما متمایز بودن حروف الفبا و به‌طور کلی زبان کره‌ای، دلیل بر این نیست که هیچنمی‌تواند آن را فرا گیرد.

شما می‌توانید با شرکت در کلاس زبان آنلاین زیان کره‌ای و بهره‌مندی از اساتید مجرب، این زبان را عمیقا و اصولی یاد بگیرید.

همان‌طور که می‌دانید، برای شروع اولین و ساده‌ترین مکالمات به زبان کره‌ای باید به کلمات و عبارات سلام و احوالپرسی این زبان مسلط باشید.

شاید برایتان جالب باشد که در کشور کره، چند سطح مختلف از رسمیت وجود دارد که رعایت آن‌ها در مکالمات روزمره بسیار حائز اهمیت است.

مهم‌ترین موارد این سطوح عبارتند از: خودمانی (مورد استفاده هنگام صحبت با خانواده و دوستان نزدیک)، مودبانه (مورد استفاده هنگام صحبت با افرادی که می‌شناسید، اما نه کاملا) و رسمی یا افتخاری (مورد استفاده هنگام صحبت با افراد غریبه یا در موقعیت‌های رسمی).

موارد استفاده از اصطلاحات مربوط به سلام و احوالپرسی کره ای

안녕하십니까

سلام (شیوه‌ای استاندارد که در تمام موقعیت‌ها قابل استفاده است. اگر در موقعیتی قرار داشتید که از میزان رسمی بودن آن مطمئن نبودید، بهتر است از این کلمه استفاده کنید.)

안녕하세요

سلام (این کلمه که رایج‌ترین شیوه برای سلام دادن به زبان کره است، در دسته‌بندی مودبانه قرار می‌گیرد.)

하세요

سلام (شیوه رایج دیگری برای سلام دادن در تقریبا تمام موقعیت‌ها و شرایطی که از سطح رسمیت آن مطمئن نیستید، اما غیر رسمی‌تر از مورد بالا.)

안녕

سلام (کلمه غیر رسمی‌تر و دوستانه‌تر برای سلام کردن به دوستان نزدیک و اعضای خانواده. نکته جالب توجه درباره این کلمه این است که شما می‌توانید از آن به عنوان «صبح به خیر» یا «عصر به خیر» و مواردی از این قبیل استفاده کنید.)

여보세요

سلام (روشی برای سلام کردن پشت تلفن که برای تمام سطوح رسمیت‌ مناسب است. دقت کنید که از این کلمه در موقعیت‌های دیگر نمی‌توان استفاده کرد.)

!야

هی! (شیوه‌ای از سلام کردن بسیار غیر رسمی که میان جوانان رایج است و فقط باید در مقابل افراد بسیار صمیمی استفاده شود.)

안녕하십니까

روز به خیر (گرچه معنای تحت‌اللفظی این کلمه همان «سلام» است، اما به عنوان «صبح به خیر» استفاده می‌شود. دقت کنید که این کلمه بسیار رسمی است و استفاده از آن جز در اخبارها یا احوالپرسی با کسی که احترام بسیار زیادی برای او قائل هستید، رایج نیست.)

좋은아침이에요

صبح به خیر (شیوه‌ای مؤدبانه برای صبح به خیر گفتن به دوستان. دقت کنید گرچه این کلمه به معنای صبح به خیر است، اما استفاده از آن زیاد رایج نیست و به منظور صبح به خیر گفتن بهتر است از مورد بالایی استفاده کنید.)

좋은아침

صبح به خیر (شیوه‌ای خودمانی‌تر و صمیمی‌تر از کلمه قبل)

식사하셨어요

عصر به خیر (غیر رسمی)

안녕하세요

عصر به خیر (رسمی)

잘 잤어요

خوب خوابیدی؟ (غیر رسمی)

안녕히 주무셨어요

خوب خوابیدین؟ (نوع رسمی عبارت قبل، مورد استفاده در برابر افرادی که آن‌ها را به خوبی نمی‌شناسید یا افراد مسن.)

안녕

خداحافظ! (تعجب نکنید. این عبارت که در ابتدای مطلب به آن اشاره شد، به معنای خداحافظی نیز هست.)

안녕히 주무세요

شب خیر

나중에 봬요

بعدا می‌بینمت (غیر رسمی)

در ادامه مطلب، به پرکاربردترین عبارات و اصطلاحات احوال پرسی، با ذکر میزان رسمیت آن‌ها می‌پردازیم.

오랜만이에요

مدت زیادی است که شما را ندیده‌ام. (این کلمه زمانی استفاده می‌شود که شخصی را برای مدت طولانی ندیده‌اید. دقت کنید که این کلمه کاربرد رسمی دارد و در مورد بعد به شیوه غیر رسمی آن اشاره خواهیم کرد.)

오랜만에

خیلی وقته ندیدمت! (شیوه‌ای غیر رسمی‌تر از کلمه قبل برای استفاده هنگام احوالپرسی با دوستان صمیمی.)

만나서 반갑습니다

از دیدنتون خوشحال شدم! (عبارتی کاملا رسمی و مورد استفاده در مواقعی که شخصی را برای اولین مرتبه ملاقات می‌کنید.)

만나서 반갑습이에요

از دیدنت خوشحال شدم! (شیوه‌ای غیر رسمی‌تر و خودمانی‌تر برای استفاده در شرایطی که شخصی را برای اولین مرتبه ملاقات می‌کنید.)

!반갑다

از دیدنت خوشحال شدم! (یکی دیگر از عبارت‌های رایج که کاربرد فراوانی میان بزرگ‌سالان و دوستانشان دارد. دقت کنید که این عبارت فقط توسط جنس مذکر استفاده می‌شود.)

?무슨 일이야

چه خبرا؟ (عبارتی مناسب برای استفاده در مواجهه با دوستان و افرادی که می‌شناسید. دقت کنید که این عبارت مناسب استفاده هنگام صحبت با افراد خارج از دایره اجتماعی خود نیست.)

?어떻게 지내세요

حالتون خوبه؟ (عبارتی رایج برای استفاده در تقریبا تمام موقعیت‌ها)

요즘 어때

حالت چطوره؟ چطوری؟ چه خبرا؟ (شیوه‌ای دوستانه‌تر نسبت به عبارت قبل، برای احوالپرسی با دوستان نزدیک.)

?잘 지냈어

اوضاع چطوره اوضاع خوبه؟ حالت خوبه؟ (یکی از رایج‌ترین شیوه‌های احوال پرسی میان آقایان بزرگ‌سال کره‌ای)

너무) 감사합니다)

خیلی ممنونم (رسمی)

잘 지냅니다. 감사합니다

خوبم، ممنون (رسمی)

?은는요

شما چطور؟ (رسمی)

?성함이 어떻게 되세요

اسم شما چیست؟ (رسمی)

.제 이름은… 입니다

اسم من …. است.

.만나서 반갑습니다

از آشنایی با شما خوشبختم.

cheo ma -yeyo

خواهش می‌کنم. (در جواب تشکر)

?밥 먹었어

چیزی خوردی؟ (نوعی خاص از احوالپرسی که مخصوص کشور کره است. ممکن است از شنیدن این عبارت در فیلم‌های کرده‌ای متعجب شوید، اما بهتر است بدانید که این عبارت ریشه در فرهنگ افراد کره‌ای دارد و شما می‌توانید با شرکت در کلاس‌های آموزش زبان کره‌ای، این نوع عبارات خاص را به خوبی فرا گیرید.)

اهمیت یادگیری سلام دادن به زبان کره ‌ای

مسلما هر زبانی مزایای یادگیری خودش را دارد. از جمله مزیت‌های یادگیری سلام و احوالپرسی به زبان کره‌ای، توانایی برقراری ارتباط با دوستان کره‌ای است.

همچنین اگر قصد دارید به این کشور مهاجرت کنید، می‌توانید با بهره‌مندی از آموزش آنلاین زبان لینگوتاک به‌سادگی به این زبان ظاهرا سخت، تسلط پیدا کنید.

جمع‌بندی

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، زبان کره‌ای در دسته‌بندی زبان‌های متمایز و سخت قرار داد که مهاجران یا افرادی را که قصد یادگیری این زبان را دارند، کمی به چالش می‌کشد.

همچنین همواره به یاد داشته باشید که همواره میزان رسمیت عبارات را هنگام انتخاب آن‌ها برای سلام دادن به زبان کره‌ ای در نظر داشته باشید.

این فهرست تنها جهت آشنایی با عبارات پر کاربرد در سلام دادن به زبان کره‌ ای است و برای یادگیری عمیق و صحیح این عبارات، باید با یک استاد زبان ماهر کار کنید.

سوال‌های رایج

در ادامه به سوالات کاربران پاسخ می‌دهیم.

چگونه می‌توانم زبان کره‌ای را به سرعت یاد بگیرم؟

شما می‌توانید زبان کره‌ای را با یادگیری روزانه تعداد مشخصی واژه جدید، تماشای فیلم کره‌ای و گوش دادن به فایل‌های صوتی کره‌ای بیاموزید.

چگونه باید یادگیری زبان کره‌ای را آغاز کنم؟

بهتر است برای یادگیری این زبان، ابتدا تمرکز خود را روی واژگان جدید و افعال بگذارید.

آیا یادگیری زبان کره‌ای سخت است؟

گرچه زبان کره‌ای در دسته‌بندی زبان‌های سخت قرار دارد، اما به هیچ وجه غیر ممکن نیست. شما می‌توانید با تلاش و پشتکار، این زبان را به‌راحتی یاد بگیرید.

حالت چطوره به کره ای