قبح زدایی یعنی چه


قبح زدایی یعنی چه

معنی قبح – معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و … در فرهنگ لغت آبادیس – برای مشاهده کلیک کنید


قبح زدایی یعنی چه

این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.

قبح زدایی یعنی چه