مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۱


مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۱

عیدی سال ۱۴۰۱ کارگران و میزان پاداش سالانه ۱۴۰۰ افراد شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ششم اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، همچنین ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران، اعلام شد.


جزئیات عیدی و پاداش کارگران در سال ۱۴۰۱

عیدی سال ۱۴۰۱ کارگران و میزان پاداش سالانه ۱۴۰۰ افراد شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ششم اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، همچنین ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران، اعلام شد.

ماه‌های پایانی سال برای هر کارگری زمان مهمی است و در این ماه‌ها است که متوجه می‌شوند میزان حقوق و دستمزدشان چقدر است و یا اینکه عیدی و سنوات چقدر دریافت می‌کنند. عیدی به عنوان یک کمک هزینه برای روزهای عید به شمار می‌آید و به طبع باید جوابگوی میزان خرج و مخارج کارمندان باشد.

دانلود اینفوگرافیک در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید.

میزان عیدی سال ۱۴۰۱

حداقل میزان عیدی سال ۱۴۰۱ برای کارگران، ۳٫۸۲۰٫۸۰۰ و حداکثر آن، ۵٫۷۳۱٫۲۰۰ بوده و در مورد کارمندان و بازنشستگان دولتی و نیروهای مسلح و همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی نیز مبلغ عیدی سال ۱۴۰۰ ، ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان، می باشد.

نیروی استخدامی یک جامعه، بر حسب مرجعی که با آن رابطه استخدامی داشته، از حقوق و مزایای متفاوتی برخوردار می گردند. به عنوان مثال، میزان افزایش حقوق کارمندان نسبت به کارگران بیشتر بوده، در حالی که هر سال مبلغ عیدی کارگران، بیشتر از میزان عیدی و پاداش کارمندان دولت می باشد.

یکی از حقوقی که طبق قوانین استخدامی و مقررات مربوط به کار، برای افراد حاضر در عرصه کار پیش بینی شده است، حق دریافت عیدی یا پاداش سالیانه می باشد. در اصل حق دریافت عیدی سالیانه، تفاوتی میان اشخاص حاضر در عرصه کار وجود نداشته و تمامی آن ها از کارگران تا کارمندان و بازنشستگان از این حق قانونی برخوردار می باشند. اما هنگامی که به مساله میزان عیدی می رسیم، تفاوت های آشکاری میان این گروه ها در رابطه با مبلغ پاداش سالیانه دیده می شود.

به همین دلیل، در این مقاله، به معرفی قوانین مختلف مربوط به مبلغ عیدی و همچنین میزان عیدی سال ۱۴۰۱ این گروه ها می پردازیم. اما پیش از آن، مفاهیم کارگر، کارمند، بازنشسته و مستمری بگیر را تعریف خواهیم کرد.

میزان عیدی کارگران در سال ۱۴۰۱

در بخش نخست مقاله، به توضیح میزان عیدی سال ۱۴۰۱ برای کارگران می پردازیم. اما پیش از آنکه به توضیح میزان عیدی سال ۱۴۰۰ برای کارگران بپردازیم، ضروری است که مفهوم  کارگر را تعریف نماییم.

مفهوم کارگر

منظور از کارگر، شخصی است که صرف نظر از میزان تحصیلات، در ازای انجام کار برای کارفرما، حقوق یا دستمزد دریافت کرده و تحت پوشش حمایتی قانون کار و سازمان تامین اجتماعی می باشد. بنابراین کارمندان بخش خصوصی، نیز از منظر قوانین کار، کارگر محسوب می گردند.

میزان عیدی سال ۱۴۰۱ برای کارگران

میزان عیدی سال ۱۴۰۰ برای کارگران، مطابق ماده واحده قانونی مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران تعیین می گردد. به موجب این قانون، حداقل عیدی و پاداش سالانه کارگران، معادل شصت روز آخرین مزد و سقف آن، معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران می باشد.

بنابراین، با توجه به اینکه حداقل دستمزد روزانه کارگران برای سال ۹۹ مبلغ ۶۳٫۶۸۰ تومان می باشد، حداقل میزان عیدی سال ۱۴۰۰ برای کارگران، سه میلیون و هشت صد و بیست هزار و هشتصد تومان ( ۳٫۸۲۰٫۸۰۰ ) و حداکثر مبلغ عیدی سال ۱۴۰۱ برای کارگران، پنج میلیون و هفتصد و سی و یک هزار و دویست تومان ( ۵٫۷۳۱٫۲۰۰ ) خواهد بود.

میزان عیدی کارمندان در سال ۱۴۰۱

در این بخش نیز همانند بخش قبل، ابتدا به تعریف مفهوم کارمند پرداخته، سپس به توضیح میزان عیدی سال ۱۴۰۱ برای کارمندان خواهیم پرداخت.

مفهوم کارمند

منظور از کارمند، شخصی است که در استخدام یک شرکت یا سازمان دولتی بوده و در ازای انجام کار، حقوق ثابتی را دریافت می نماید. مطابق قانون استخدام کشوری، کارمندان به دو دسته رسمی و پیمانی تقسیم می گردند. بنابراین، اولا: عنوان کارمند، هر دو گروه کارمندان دولت ( کشوری ) و کارمندان نیروهای مسلح ( لشکری ) را در بر می گیرد. ثانیا: همانطور که در بخش قبل گفته شد، کارمندان بخش خصوصی از شمول عنوان کارمند خارج بوده و کارگر محسوب می گردند.

میزان عیدی سال ۱۴۰۱ برای کارمندان

ماده واحده قانونی نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴، تعیین مبلغ عیدی کارمندان دولت و هم چنین میزان عیدی کارمندان نیروهای مسلح را به هیات دولت واگذار کرده است. بر این اساس، هیات وزیران هر ساله با برگزاری جلسه در پایان سال، میزان پاداش کارمندان دولت را تعیین می نماید.

در بودجه سال ۱۴۰۱، میزان عیدی سال ۱۴۰۰ برای کارمندان، ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان پیش ‌بینی شده بود. در همین راستا، جلسه هیات وزیران در ۱۵ بهمن تشکیل شده و وزیران دولت، در این جلسه، مبلغ عیدی سال ۱۴۰۰ برای کارمندان را یک میلیون و پانصد هزار تومان  تعیین کرده و آن را مورد تصویب قرار دادند.

میزان عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران در سال ۱۴۰۱

در بخش سوم نیز ابتدا به تشریح مفهوم بازنشسته و مستمری بگیر پرداخته و سپس، در مورد میزان عیدی سال ۱۴۰۱ برای بازنشستگان و مستمری بگیران توضیحات لازم را ارائه می نماییم.

مفهوم بازنشسته و مستمری بگیر

بازنشسته به شخصی گفته می شود که پس از رسیدن به سن تعیین شده و با دارا بودن سابقه کاری لازم، بازنشست شده و از سازمان متبوع خود، حقوق بازنشستگی دریافت می کند. اما مستمری بگیر، شامل دو گروه از افراد می گردد: بازماندگان و از کارافتادگان که از سازمان متبوع خود، هر ماه حقوق ثابتی را دریافت می کنند.

بازنشستگان و مستمری بگیران در این مفهوم، به سه گروه تقسیم می شوند:

۱-  مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی

۲-  مستمری بگیران و بازنشستگان کشوری ( کارمندان دولتی بازنشسته شده )

۳-  مستمری بگیران و بازنشستگان لشکری ( کارمندان نیروهای مسلح بازنشست شده )

میزان عیدی سال ۱۴۰۱ برای بازنشستگان و مستمری بگیران

مبلغ عیدی بازنشستگان کشوری و هم چنین بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و لشکری نیز همچون کارمندان، تابع ماده واحده قانونی نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ بوده و بنابراین، هر ساله از سوی هیات وزیران، تعیین و تصویب می گردد.

مطابق بودجه سال ۱۴۰۰ ، میزان عیدی سال ۱۴۰۱ برای بازنشستگان و مستمری بگیران، ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شده بود. این رقم در جلسه هیات دولت که در تاریخ پانزدهم بهمن ماه سال هزار و سیصد و نودو نه برگزار گردیده، مورد تایید قرار گرفت و در نتیجه، مبلغ پاداش پایان سال بازنشستگان و مستمری بگیران نیر همانند کارمندان، برای سال ۱۴۰۰، یک میلیون و پانصد هزار تومان می باشد.

آخرین اخبار مرتبط با میزان عیدی

بر اساس اعلام رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگی کارگری شهرستان اصفهان ، لازم است تا دولت در رقم میزان عیدی ۱۴۰۱ کارگران بازنشسته تجدیدنظر کند.

سوالات متداول

۱- میزان عیدی سال ۱۴۰۱ برای کارگران چقدر است؟

۲- میزان عیدی سال ۱۴۰۱ برای کارمندان چقدر است؟

۳- میزان عیدی سال ۱۴۰۱ برای بازنشستگان و مستمری بگیران چقدر است؟

مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۱