پدر خدا عمرت بده


پدر خدا عمرت بده

دانلود آهنگ پدر جونمه پدر عمرمه پدر دینم و ایمونمه { کیفیت اصلی } دانلود آهنگ پدر جونمه پدر عمرمه با متن و کیفیت اصلی از رسانه تک موزیک


پخش آنلاین آهنگ

دانلود آهنگ پدر جونمه پدر عمرمه پدر دینم و ایمونمه

دانلود آهنگ پدر جونمه پدر عمرمه پدر دینم و ایمونمه

دانلود آهنگ زیبای پدر جونمه پدر عمرمه با متن و کیفیت اصلی از رسانه تک موزیک

Exclusive So g: Pada Jo ame Peda Om ame Wi h Tex A d Bes Di ec Li ks I Takmusics

─┤ ●♬!♫!♭● ├─

متن آهنگ پدر »

پدر خدا عمرت بده صبر و تحملت بده  !♫!♭●×!!× نذار که دوریم اینقده رنج و آزارت بده×!!×گرد پیری رو سرت غم و غصه رو تنت  !♫!♭●هیچکی نیست دور و ورت دوریم نمیشه باورتپدر جونمه پدر عمرمه پدر دینم و ایمونمه  !♫!♭●×!!×پدر جونمه پدر عمرمه پدر دینم و ایمونمهاز بس که غصه خوردی روزا رو میشمردی  !♫!♭●×!!×پیر شدی زود شکستی چشم انتظار نشستیدردو به جون خریدی یه روز خوش ندیدی  !♫!♭●

برای خوشبختیم دیدم چه ها کشیدی  !♫!♭●×!!×هرجوری هست زودی برمیگردم الهی پدر دور سرت بگردمهرجوری هست زودی برمیگردم الهی پدر دور سرت بگردم  !♫!♭●×!!×پدر جونمه پدر عمرمه پدر دینم و ایمونمهپدر جونمه پدر عمرمه پدر دینم و ایمونمه  !♫!♭●×!!×پدر خدا عمرت بده صبر و تحملت بدهنذار که دوریم اینقده رنج و آزارت بده  !♫!♭●×!!×گرد پیری رو سرت غم و غصه رو تنتهیچکی نیست دور و ورت دوریم نمیشه باورت  !♫!♭●×!!×پدر جونمه پدر عمرمه پدر دینم و ایمونمه

─┤ ●♬!♫!♭● ├─

آهنگ پدر جونمه پدر عمرمه پدر دینم و ایمونمه

انصراف

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

دانلود آهنگ پدر جونمه پدر عمرمه پدر دینم و ایمونمه

پدر جونمه پدر عمرمه پدر دینم و ایمونمه

دانلود آهنگ پدر جونمه پدر عمرمه پدر دینم و ایمونمه

Pada Jo ame Peda Om ame Peda Di o Imo ame Wi h Tex A d Di ec Li ks

پدر خدا عمرت بده  صبر و تحملت بده

نذار که  دوریم اینقده  رنج و آزارت بده

پدر خدا عمرت بده