روش نزديكي براي پسردار شدن نی نی سایت


روش نزديكي براي پسردار شدن نی نی سایت

سلام من چهل روزه ک رژیم هستم برای پسر دیشب اشتباه فک کردم ک چهاردهمین روزمه اما پونزدهمین روز از پریودم بود نزدیکی انجام ندادیم البته ساعت دوازده ظهر کیت تخمکگذ


تعداد دفعات نزدیکی برای پسردارشدن

سلام من چهل روزه ک رژیم هستم برای پسر دیشب اشتباه فک کردم ک چهاردهمین روزمه اما پونزدهمین روز از پریودم بود نزدیکی انجام ندادیم البته ساعت دوازده ظهر کیت تخمکگذاری دو خط پررنگ انداخت ولی ساعت پنج ک امتحان کردم خط دوم کمررنگتر شده بود ساعت هفت شبم همینطور پریود ماهیانه من ۳۰ روزه و منظم هستش ماه قبل روز ۱۷ از پریودم ترشح داشتم الان کلا گیج شدم نمیدونم چکار کنم و چجوری روز تخمک گذاریمو بفهمم لطفا راهنمایی کنید و اینکه من ششم ساعت۱۲ ظهر پریود شدم ایا اون روزم باید برای دوره پریودم حساب کنم؟

نزدیکی برای پسردار شدن کی باشه

اونایی که موفق شدن و الان پسردارن بگن لطفا

روش نزديكي براي پسردار شدن نی نی سایت