به وسعت قلب کوچکم دوستت دارم


به وسعت قلب کوچکم دوستت دارم

به وسعت قلب کوچکم دوستت دارمشاید کم باشد اما قلب هر تمام زندگی اوست


به وسعت قلب کوچکم دوستت دارم

دیدگاه ها (۱)

هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.

به اندازه وسعت قلبم دوستت دارم

دیدگاه ها (۱)

هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.

به وسعت قلب کوچکم دوستت دارم