عیدی تامین اجتماعی چقدر است


عیدی تامین اجتماعی چقدر است

این مطلب در خصوص عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ نوشته شده و نحوه محاسبه میزان عیدی و زمان واریز عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ را مورد بررسی قرار داده است.


پخش آنلاین ویدئو

عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

امسال هم مانند سال های گذشته عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی در موعد مقرر به حساب آن ها واریز خواهد شد. یکی از مهم ترین حقوقی که کارمندان و کارگران طبق قانون کار از آن بهره مند می شوند، همین دریافت عیدی قبل از فرا سیدن سال جدیدی می باشد. طبق قانون کار تمام کارفرماهایی که مشمول این قانون می شوند، باید نسبت به پرداخت عیدی به کارگران و کارمندان خود اقدام نمایند. سازمان تامین اجتماعی هم به عنوان بزرگ ترین سازمان بیمه کننده نیروی کار در کشور، طبق این قانون عمل کرده و قبل از سال جدید اقدام به پرداخت عیدی به بازنشستگان و مستمری بگیران خود می کند. با توجه به تعداد بالای بازنشستگان این سازمان که طبق آمار تعداد آن ها به بیش از ۳ میلیون نفر می رسد، موضوع عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۰ اهمیت زیادی پیدا می کند. به همین دلیل، در ادامه به طور کامل به موضوع نحوه محاسبه عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی و زمان واریز عیدی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱  خواهیم پرداخت.

 البته نکته مهم در این مورد که برای بسیاری از مشمولان دریافت عیدی حائز اهمیت است، میزان عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۱ می باشد. در واقع این افراد می خواهند بدانند که امسال چه مبلغی به عنوان عیدی برای آن ها در نظر گرفته خواهد شد. با توجه به اهمیت این موضوع از نظر تامین بودجه، مبلغ آن از قبل تعیین شده است که در ادامه مطلب توضیحات کاملی در مورد آن برای شما ارائه خواهیم داد. هم چنین، اطلاع از زمان واریز عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی را هم می توان موضوع مهم دیگری در این زمینه دانست. چرا که بازنشستگان تمایل دارند از زمان دریافت این مبلغ اطلاع داشته تا بتوانند برنامه ریزی های لازم را در این زمینه انجام دهند. در ادامه هم زمان واریز این عیدی برای بازنشستگان و مستمری بگیران را توضیح داده و هم به بررسی مبلغ آن برای این قشر می پردازیم تا اطلاعاعت کافی در این زمینه داشته باشید.

عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ چقدر است

همان طور که گفتیم، یکی از حقوق اصلی که طبق قانون کار به کارمندان و کارگران تعلق می گیرد، مبلغی به عنوان عیدی است که باید از طرف کارفرما قبل از سال جدید به آن ها پرداخت گردد. بر همین اساس، سازمان تامین اجتماعی هم به کارمندان و هم چنین بازنشستگان خود این عیدی را پرداخت می کند تا کمک هزینه ای برای آن ها جهت تامین مخارج سال جدید باشد. موضوع مهم برای مشمولان این طرح آگاهی از میزان عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۱ است. مبلغ این عیدی هر ساله توسط دولت تعیین خواهد شد. به این ترتیب که هیئت وزیران جلسه ای را تشکیل داده و با بررسی عوامل مختلف از جمله میزان حقوق و دستمزد در آن سال، نرخ تورم و سایر موارد مربوطه اقدام به تعیین میزان عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی می کنند. مبلغ عیدی امسال بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی هم اکنون تعیین شده و برابر با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تصویب گردیده است.

 البته توجه داشته باشید که جلسه هیئت وزیران برای تعیین عیدی هر سال در بهمن ماه سال قبل آن تشکیل می شود که تا زمان پرداخت حدود یک سال فاصله دارد. در این مدت یک ساله ممکن است عوامل گوناگونی بر شرایط کشور و نرخ حقوق ها تاثیر داشته باشد. برای هر کدام از این عوامل ضرایبی در نظر گرفته شده و آن ها را بر مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۰ تاثیر می دهند. این موضوع سبب می شود که میزان در نظر گرفته شده برای این عیدی در جلسه هیئت وزیران با مبلغ پرداختی نهایی تفاوت هایی داشته باشد. برای مثال، عیدی در نظر گرفته شده برای بازنشستگان در سال گذشته ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده بود که در نهایت با در نظر گرفتن عوامل گوناگون ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت شد. به احتمال زیاد امسال هم در زمان واریز عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، مبلغ پرداختی بیش از میزان تعیین شده را شاهد خواهیم بود.

نکته مهم دیگر در این رابطه که برای بسیاری از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی باعث وجود ابهاماتی شده است، تفاوت یا عدم تفاوت مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۱ برای گروه ای مختلف است. زیرا همان طور که گفتیم، این عیدی هم به بازنشستگان این سازمان و هم به مستمری بگیران تعلق خواهد گرفت. دقت داشته باشید که بازنشستگان کسانی هستند که مدت خدمت خود را به پایان رسانده و اکنون حقوق بازنشستگی دریافت می کنند. اما مستمری بگیران شامل دو گروه مختلف می شوند. افرادی که به هر دلیل از کار افتاده و کسانی که بازماندگان بیمه شدگان تامین اجتماعی هستند. به هر حال، مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی برای همه این گروه ها و افراد یکسان است. چرا که از شرایط برابر بیمه ای برخوردار بوده و طبق قوانین این موضوع به طور کامل تعریف شده است. بنابراین، لزومی به نگرانی هیچ کدام از گروه ها در مورد تفاوت مبلغ عیدی با سایرین وجود ندارد.

نحوه محاسبه عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

به طور معمول هر ساله و در ماه های انتهایی سال، گروه های مختلف مشمول دریافت عیدی منتظر تعیین دقیق مبلغ عیدی خود و دریافت آن می باشند. چرا که این مبلغ هم تا حدودی می تواند برای کارمندان و بازنشستگان گره گشا بوده و برای تامین برخی هزینه ها هر چند خرد، مورد استفاده قرار بگیرد. اما باید دقت داشته باید که نحوه محاسبه عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر نهادها با کارمندان و کارگران تفاوت دارد. به عبارت دیگر، این افراد با توجه به میزان زحمتی که باید متحمل شوند و هم چنین پایه حقوقی شان عیدی دریافت می کنند. مبلغ عیدی کارگران از ضرب شدن حداقل حقوق کارگرد در عدد ۶۰ به عنوان حداقل عیدی و از ضرب حداکثر حقوق در عدد ۹۰ به عنوان حداکثر عیدی به دست می آید. اما محاسبه عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۰ مانند سال های قبل با شیوه دیگری انجام می شود و از این نظر با روش محاسبه عیدی کارگران دارای تفاوت است.

نحوه محاسبه عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۱ تا حدود زیادی مانند روش محاسبه این میزان برای کارمندان دولتی است. همان طور که می دانید، عیدی کارمندان دولت بر اساس قانون «نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت» می باشد که در سال ۱۳۷۴ به تصویب رسیده است. مفاد این قانون به این صورت است: «دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می ‌دهد، اعم از نقدی یا غیر نقدی، به طور‌ مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید، این امر شامل کلیه وزارتخانه ‌ها، سازمان ‌ها، مؤسسات و شرکت ‌های دولتی می شود. مشمولان قانون استخدام نیرو های مسلح و غیر نظامیان ‌ارتش و نیرو های انتظامی مشمول این قانون می‌گردند». با توجه به این موضوع، هر گونه عیدی تصویب شده چه نقدی و چه غیر نقدی باید برای همه کارمندان یکسان باشد. نحوه محاسبه عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی همین دقیقا بر اساس این قانون انجام گرفته و تصویب می شود.

در واقع بر مبنای قانون «نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت» که در بخش قبل مفاد آن را برای شما آوردیم، میزان عیدی کارمندان دولت تعیین شده و مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ هم مشابه با همان مبلغ کارمندان خواهد بود. به این صورت که هیئت وزیران در حدود بهمن ماه هر سال جلسه ای گرفته و این مبلغ را برای کارمندان و بازنشستگان تعیین می کنند. همان طور که در بخش های قبل گفتیم، مبلغ این عیدی برای امسال ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در جلسه هیئت وزیران تصویب گردیده است که البته بعد از تاثیر دادن ضرایب می تواند مقداری هم بیش تر شود. به هر حال، مبلغ نهایی مشخص شده این عیدی برای هم بازنشستگان یکسان خواهد بود و هیچ لزومی به نگرانی در این مورد وجود ندارد. در ادامه زمان واریز عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ را هم برای شما بیان خواهیم کرد تا اطلاعات کافی در این زمینه داشته باشید.

زمان واریز عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران ۱۴۰۰

در بخش های قبل توضیحات کاملی در مورد میزان عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ ارائه دادیم و هم چنین نحوه محاسبه این عیدی ها را هم بیان کردیم. بنابراین اکنون اطلاعات کاملی در مورد مبلغ این عیدی در اختیار دارید. اما سوال مهم دیگر در مورد زمان واریز عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ می باشد. از آن جایی که معمولا حقوق بازنشستگی به تنهایی کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد، عیدی و پاداش های این چنینی دیگر از اهمیت بالایی برای آن ها برخوردار هستند. پس بازنشستگان می خواهند بدانند که چه زمانی این مبلغ به حساب شان واریز شده و می توانند روی آن برای پرداخت بخشی از هزینه های زندگی حساب کنند. در این مورد باید بگوییم که زمان واریز عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به طور معمول در انتهای سال و به طور دقیق تر در دو ماه انتهایی یعنی بهمن و اسفند قرار دارد. پس بازنشستگان در این بازه زمانی می توانند منتظر دریافت عیدی خود باشند.

در سال گذشته واریز عیدی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از حدود ۲۰ بهمن ماه آغاز شد و تا انتهای بهمن ادامه داشت. به احتمال زیاد زمان پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۱ هم در بازه زمانی مشابه با سال قبل قرار گیرد. اگر چه با توجه به اطلاعات در دسترس واریز این عیدی از ۱۶ بهمن ماه امسال شروع خواهد شد، اما تا مشخص شدن زمان دقیق آن نمی توان در این مورد اظهار نظر کرد. این زمان دقیق در ادامه توسط سازمان تامین اجتماعی کشور مشخص خواهد شد و بعد از آن فرآیند پرداخت عیدی ها آغاز می شود. همان گونه که در قسمت های قبل اشاره داشتیم، اگر چه میزان عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۰ مشخص گردیده است، اما قبل از پرداخت نهایی باید ضرایب مختلف هم بر روی آن تاثیر داده شوند تا مبلغ اصلی عیدی به دست آید. این مبلغ نهایی عمدتا بیش تر از مبلغی خواهد بود که از قبل تعیین گردیده است.

البته موضوع دیگری هم وجود دارد که در تعیین زمان دقیق پرداخت عیدی برای هر فرد تاثیر گذار است. طبق معمول، پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی از روز اول آغاز این فرآیند بر اساس حروف الفبا انجام می گیرد. پس این که نام خانوادگی شما در کدام قسمت حروف افبا قرار می گیرد هم در روز دقیق دریافت عیدی تان تاثیر دارد. در سال های گذشته روند پرداخت عیدی برای همه بازنشستگان این سازمان در حدود ده روز طول می کشید. به عبارت دیگر، فاصله دریافت عیدی اولین بازنشسته تامین اجتماعی با آخرین نفری که عیدی خود را دریافت می کرد در حدود ده روز بود. با توجه به این که طبق روال گذشته پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ هم بر اساس حروف الفبا انجام می گیرد، بعد از روز آغاز این فرآیند به احتمال زیاد حدود ده روز طول می کشد تا عیدی همه این افراد به حساب شان واریز گردد. پس بازنشستگان باید این زمان را هم مد نظر داشته باشند.

اعتراض به عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی

تا این جای کار مفاهیم کلی در زمینه عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ را بیان کردیم، اما موضوع مهم دیگر که هر ساله بحث های زیادی بر روی آن وجود دارد، کافی نبودن مبلغ عیدی برای این بازنشستگان می باشد. چرا که به طور معمول حقوق بازنشستگی به تنهایی کفاف مخارج زندگی این افراد را نمی دهد و به همین دلیل توقع یک عیدی مناسب را در ماه های پایانی سال دارند. اما با وجود این، در سال های قبل و هم چنین امسال شاهد برابر بودن عیدی این گروه از حقوق بگیران تامین اجتماعی با کارمندان دولت بوده ایم. این موضوع باعث ایجاد اعتراض های گسترده ای در سال های قبل توسط بازنشستگان شد. اما باز هم در تصویب عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۱ تفاوتی در میزان آن با کارمندان دولت در نظر گرفته نشده است تا بازنشستگان هم چنان با همان روش محاسبه عیدی همیشگی امسال را هم به پایان برسانند.

نکته بسیار مهم در این رابطه که تمرکز اعتراضات بازنشستگان بر روی آن قرار دارد این است که افزایش حقوق بازنشستگی آن ها بر اساس افزایش حقوق کارگران انجام می گیرد. در واقع طبق درصدهایی که هر ساله به میزان حداقل حقوق کارگرها افزوده می شود، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم دچار تغییراتی خواهد شد. البته ضرایب خاصی هم در این میان در نظر گرفته می شود. اما به هر حال، در زمان واریز عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی آن ها را در دسته کارمندان دولت قرار داده و عیدی مشابه با این افراد برای آن ها در نظر می گیرند. به عبارت دیگر، حقو قشان بر اساس دستمزد و حقوق کارگران افزایش می یابد و عیدی شان مشابه با کارمندان دولت است. این موضوع سبب می شود که این افراد در هر دو مورد دریافتی کم تری داشته باشند  که همین موضوع مهم ترین دلیل اعتراض به عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی گردیده است.

حال با وجود این شرایط ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا امکان اعتراض به عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۰ به صورت فردی یا گروهی وجود دارد؟ به عبارت دیگر، آیا انجام اعتراضات فردی یا گروهی به صورت حضوری یا از طریق سامانه های تامین اجتماعی و سایر سازمان های مربوطه می تواند باعث تغییر در مبلغ عیدی و افزایش آن شود یا خیر. در پاسخ باید بگوییم که تا کنون راهی برای انجام اعتراض نسبت به عیدی بازنشستگان در نظر گرفته نشده است. بنابراین ارگان یا سامانه خاصی مسولیتی مبنی بر پذیرش این اعتراضات بر عهده ندارد. پس نمی توان گفت راهی قانونی برای این موضوع وجود دارد که بازنشستگان بتوانند درخواست خود مبنی بر کم بودن میزان عیدی را از طریق آن ارائه داده و به صورت فوری نتیجه بگیرند. یا به عبارت دیگر، میزان عیدی آن ها نسبت به مقدار تعیین شده برای امسال افزایش پیدا کرده و دریافتی بیش تری داشته باشند.

از طرف دیگر، همان طور که گفتیم عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی برای هر سال از سال قبل و بر اساس قانون «نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت» و در جلسه ای که هیئت وزیران تشکیل می دهند، مشخص می شود. در ادامه تنها ممکن است بر اساس برخی ضرایب این مبلغ تعیین شده افزایش محدودی را تجربه نماید. پس نمی توان به صورت خاص و دلخواه، در هنگام پرداخت این عیدی ها آن ها را افزایش داد. تنها راه اصولی جهت افزایش مبلغ عیدی بازنشستگان این سازمان، تصویب قوانین جدید برای پرداخت عیدی به این قشر آسیب پذیر و تعیین مبلغ آن بر اساس قوانین جدید می باشد. بنابراین، تا زمانی که قانون پرداخت عیدی بازنشستگان به همین روال بوده و دستورالعمل جدیدی برای محاسبه عیدی آن ها ارائه نشود، نمی توان افزایشی را در میزان عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۰ و سال های آینده انتظار داشت.

طبق قوانین کار کشوری، عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۰ هم مانند سایر کارمندان و کارگران به حساب شان واریز می شود. میزان این عیدی برای هر سال، حدود یک سال قبل بر اساس فاکتورهای مختلف مانند افزایش حقوق کارگران در جلسه هیئت وزیران تعیین می شود. بر این اساس عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۱ مبلغی برابر با ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تصویب شده است. البته به طور معمول در هنگام پرداخت این عیدی، ضرایب مختلفی هم بر روی آن تاثیر داده می شوند که در نهایت منجر به افزایش آن خواهند شد. زمان واریز عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی هم طبق سال های گذشته در اواخر بهمن ماه خواهد بود. البته زمان دقیق پرداخت این عیدی ها در ادامه توسط سازمان تامین اجتماعی مشخص می شود. این عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی از روز اول شروع فرآیند واریز بر اساس حروف الفبا به حساب شان واریز خواهد شد.

سوالات متداول

۱- چه زمانی عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران واریز می شود ؟

۲- مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی امسال چقدر تعیین شده است؟

۳- نحوه محاسبه عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی چگونه است؟

عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی چقدر است؟

رییس کانون بازنشستگان کارگری تهران گفت: عیدی بازنشستگان نیز مانند بازنشستگان کشوری پرداخت خواهد شد.

اقتصاد آنلاین – سیده زهرا محمودی؛ هر ساله با نزدیک شدن به سال جدید، موضوع عیدی بازنشستگان یکی از مباحث داغی است که در رسانه‌ها مطرح می‌شود؛ دهقان‌کیا، رییس کانون بازنشستگان کارگری تهران در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد آنلاین که عیدی بازنشستگان در سال گذشته به چه صورت بود، اظهارکرد: عیدی سال گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی به یک حقوق هم نرسید و تنها حدود یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان واریز شد. 

روزهای گذشته نیز انتشار نقل قولی از رییس کانون بازنشستگان حاکی از این بود که امسال نیز عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی کم‌تر از یک پایه حقوقی است. در این خبر آمده بود که میزان عیدی بازنشستگان مشخص نیست و تلاش بر این است که عیدی معادل یک حقوق باشد.

در واقع این مصاحبه به صورتی غیر مستقیم این پیام را می‌داد که ممکن است عیدی امسال نیز کمتر از یک حقوق باشد؛ اقتصاد آنلاین در پی این موضوع به مصاحبه با علی دهقان کیا، رییس کانون بازنشستگان کارگری تهران پرداخت.

دهقان‌کیا در پاسخ به این سوال که عیدی بازنشستگان، امسال چه قدر خواهد بود، با تکذیب گفته‌ای مبنی بر اینکه سعی می‌شود تا عیدی بازنشستگان به اندازه یک ماه حقوق باشد، گفت: مبلغ مشخص نیست؛ اما عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز همانند بازنشستگان کشوری محاسبه خواهد شد. 

عیدی تامین اجتماعی چقدر است