پاسخ صفحه ۹۳ ریاضی نهم


پاسخ صفحه ۹۳ ریاضی نهم

جواب صفحه ۹۳ ریاضی نهم ☑️ پاسخ تمرین ها و کاردرکلاس صفحه ۹۳ ریاضی نهم متوسطه از فصل عبارت های جبری درس نابرابری ها و نامعادله با تدریس.


جواب کاردرکلاس و تمرین صفحه ۹۳ ریاضی نهم

حل سوالات تمرین و کاردرکلاس صفحه ۹۳ ریاضی نهم ، فصل ۵ عبارت های جبری با تدریس کامل

جواب صفحه ۹۳ ریاضی نهم ؛ در این نوشته به سوالات کاردرکلاس و تمرین صفحه ۹۳ ریاضی نهم از فصل پنجم عبارت های جبری پاسخ داده ایم، برای مشاهده گام به گام سوالات این بخش با آموزش و پرورش ماگرتا همراه باشید.

مطلب پیشنهادی: جواب صفحه ۹۱ و ۹۲ ریاضی نهم

جواب کاردرکلاس صفحه ۹۳ ریاضی نهم متوسطه

مجموعه جواب نامعادله های زیر را مانند نمونه به دست آورید.

? دانش آموز عزیز در یادگیری مفاهیم این صفحه اصلا کوتاهی نکنید و حتما سوالات آن را به خوبی چندین بار تکرار و تمرین کنید زیرا در فصل بعد با آن ها کار داریم.

حل تمرین های صفحه ۹۳ و ۹۴ ریاضی نهم

۱- در جاهای خالی نمادهای یا را جایگزین کنید.

۲- علامت عددهای حقیقی c،b،a را طوری تعیین کنید که نابرابری‌های زیر برقرار باشد:

۳- مجموعه جواب نامعادله‌های زیر را به دست آورید.

۴- اگر a۲b۲ آیا همواره می‌توان نتیجه گرفت، ab؟خیر، مثلا اگر a=−۳ و b=۲ در نظر بگیریم آن وقت a۲=۹ و b۲=۴ که a۲b۲ ولی a

۵- اگر a,b۰ و a۲b۲ نشان دهید، ab (از اتحاد مزدوج کمک بگیرید.)

۶- عبارت های کلامی زیر را به زبان ریاضی بنویسید.

الف) اگر پول علی را سه برابر کنیم، حداقل ۳۰۰ تومان از دو برابر پولش بیشتر می شود.

۳x ≥ ۳۰۰ ۲x

ب) مجموع نصف عدد a و چهار برابر عدد b، حداکثر ۶ واحد است.

a۲ ۴b ≤ ۶

۷- دو نفر با وزن‌های ۸۵ و ۶۵ کیلوگرم به جنگلی رفتند. آنها در این جنگل به منابع غذایی دسترسی ندارند. برای همین همراه خود مواد غذایی‌ای برده اند که ۴۵۰۰ کیلوکالری انرژی دارد. اگر فرض کنیم هر انسان روزانه حداقل به اندازه سه برابر وزن خود انرژی نیاز دارد، آنها حداکثر چند روز می توانند با مواد غذایی خود در جنگل دوام بیاورند؟

وزن هر دو نفر با هم برابر ۱۵۰ کیلوگرم می باشد، پس حداقل هر روز حداقل به اندازه ۴۵۰ کیلوکالری انرژی نیاز دارند. اگر فرض کنید روز در جنگل دوام بیاورند در این مدت حداقل به ۴۵۰  کیلو کالری انرژی نیاز دارند.

۴۵۰ ≤ ۴۵۰۰ — ≤۱۰

همچنین بخوانید: جواب فعالیت صفحه ۹۰ ریاضی نهم

? در این نوشته جواب کاردرکلاس و تمرین صفحه ۹۳ ریاضی نهم متوسطه را بررسی کردیم، جهت مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست شماره صفحه آن را به همراه عبارت «ماگرتا» در گوگل جست و جو نمایید. همچنین این کار برای بقیه کتاب هایتان نیز می توانید انجام دهید

گام به گام فصل ۵ ریاضی نهم

حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را انتخاب کنید

پاسخ صفحه ۹۳ ریاضی نهم