پهلوانان فصل ۲ قسمت ۳


پهلوانان فصل ۲ قسمت ۳

پهلوان پوریای ولی، با تیزهوشی و همکاری شاگردانش: پهلوان یاور، پهلوان صفی و پهلوان مفرد، در مقابل مکر و حیلۀ اسکندرخان، داروغۀ طماع، حریص و جاه طلب شهر، ایستادگی و مبارزه می کند. داستان این مجموعه در شهر خوارزم، از شهرهای خراسان قدیم، در قرن هشتم هجری قمری می گذرد. شخصیت اصلی این قصه ها، پهلوان محمود قتالی خوارزمی، ملقب به پوریای ولی، شاعر، عارف و ورزشکار نامی ایران زمین است. او دارای شغل آهنگری بوده و ضمناً صاحب و اداره کنندۀ تنها زورخانۀ شهر نیز هست که در آنجا آداب و اخلاق جوانمردی و پهلوانی و فنون کُشتی ر


پخش آنلاین ویدئو

پهلوانان فصل ۲ قسمت ۳