آقا ماهم پدر داریم فقط قلبش نمیزنه


آقا ماهم پدر داریم فقط قلبش نمیزنه

اقا ، ما هم پدر داریم…❤️ فقط قلبش نمیزنه

نفسم نمیکشه

خیلی وقته پیشمون نیست
همین… ولی داریم
شایدم خیلی بیشتر به یادشیم و باهاشیم
تا ایی که دارن و قدرشونو نمیدونند.

هر روز ،خدارو شاکرم بخاطر لطفی که به من کرد ( مادر و برادری دارم که همه جوره جای خالی پدرو برای من پر کردن) سایتون همیشه بالا سرم باشه انشالله❤️
و


۲ سال پیش

اقا ، ما هم پدر داریم…فقط قلبش نمیزنه نفسم نمیکشه خیلی وقته پیشمون نیست همین…ولی داریم شایدم خیل

بیشتر…

آقا ماهم پدر داریم فقط قلبش نمیزنه