دمای مناسب فضای داخل سالن استخر چند درجه باید باشد ؟


دمای مناسب فضای داخل سالن استخر چند درجه باید باشد ؟

شرایط دمای سالن استخر و جکوزی – استخرها به دو صورت سرباز و سرپوشیده مورد استفاده قرار می گیرند در صورت سر پوشیده بودن استخرها ی شنا


شرایط دمای سالن استخر و جکوزی

شرایط دمای سالن استخر و جکوزی

شرایط دمای سالن استخر و جکوزی

کلیات استخرهای شنا

استخرها به دو صورت سرباز و سرپوشیده مورد استفاده قرار می گیرند .

» در صورت سر پوشیده بودن استخرها ی شنا ، نیاز به تهویه سالن وجود دارد . سالن استخر باید در دما و رطوبت مطلوب باشد . » در استخرهای سرباز به علت مجاورت استخر با هوای آزاد و قرار گرفتن آب در معرض آلاینده است. » های محیطی مانند گرد وغبار ، حشرات ، بارش بارا ن و … می بایست ظرفیت سیستم فیلتراسیون را با ضریب مناسبی افزایش داد . » آب استخر باید عاری از هر نوع آلودگی باشد و دمای آن بین ۲۶ تا ۲۷ درجه سانتی گراد تنظیم گردد . » دمای آب جکوزی بین ۳۶ تا ۴۲ درجه سانتی گراد می باشد که در فصل مربوط به گرمایش توضیحات بیشتر در این زمینه ارائه می گردد . » در مورد سونای بخار می بایست رطوبت نسبی در حدود ۹۹ درصد باشد که به همین منظور از دیگ های بخار با ظرفیت تولید بخار متناسب با فضای سونا و تعداد شناگرها طراحی می گردد. » درحوضچه های آبسرد به منظور رسیدن به حداقل دمای ممکن و ایجاد شرایط مطلوب برای شناگرها، باتوجه به حجم حوضچه آبسرد و ظرفیت سرمایشی مورد نیاز از چیلر آب خنک و یا هواخنک استفاده می شود .

محاسبه اتالفات حرارتی استخرهای شنا :

اتالفات حرارتی از سطح و اتالف حرارتی ناشی از آب جبرانی : » معموال برای یک استخر ۳ نوع از اتالفات حرارتی را در نظر می گیرند » الف ( اتالف حرارتی توسط آب جبرانی : اصوال ازای هر شناگر در حدود ۱۰ الی ۲۰ لیتر آب با چسبیدن بر روی بدن شناگران تلف می شود . بار حرارتی به ازای این اتالف برای هر ۱۰۰ نفر حدود ۳۰۰۰۰ کیلو کالری در ساعت است ) » ب ( اتالف حرارتی از سطح و تبخیر سطحی : باتوجه به درجه حرارت آب استخر و هوای پیرامون استخر ، همواره انتقال حرارت از آب استخر به محیط اطراف وجود دارد . از جمله عواملی که در این انتقال حرارت موثر است عبارتند از اختالف درجه حرارت آب استخر و هوای محیط ، سرعت باد در سطح و همچنین مساحت استخر می باشد) » ج ( اتالف حرارتی از دیواره ها و کف استخر قابل صرف نظر است )

محاسبه گرمای مورد نیاز برای راه اندازی اولیه استخر

به منظور پیش راه اندازی استخر شنا ، ابتدا باید بدانیم چه میزان انرژی حرارتی برای باال بردن این حجم آب استخر تا دمای مورد مورد نظر  در زمان راه اندازی نیاز است . با داشتن اختالف دمای آب ورودی با آب استخر فارنهایت و مدت زمان الزم جهت پیش راه اندازی ساعت این انرژی قابل محاسبه می باشد .

محاسبه بار گرمایشی سالن سرپوشیده استخر:

محیط استخرهایی که در سالن های سرپوشیده هستند ، نیاز به تهویه مطبوع دارند . پس با محاسبه حرارت اتالفی از سالن استخر بنا بر درجه حرارت محیط بیرون و داخل و بار تشعشعی ، همراه با داشتن جنس دیوارهای سالن می توان با استفاده از کتاب های تهویه مطبوع و یا نرم افزار کریر بارگرمایشی سالن استخر را محاسبه نمود .

محاسبه اتالف حرارتی جکوزی :

محاسبه حرارت مورد نیاز برای پیش گرمایش جکوزی مانند روشی است که برای آب استخر در نظر گرفتیم با این تفاوت که مدت زمان پیش گرمایش آب جکوزی را ۱ تا ۲ ساعت در نظر می گیریم . دمای مناسب برای جکوزی در مراجع بین ۳۶ تا ۴۱ درجه سانتی گراد اعالم شده است . با دانستن حجم جکوزی و دمای آب می توان حرارت مورد نیاز برای پیش گرمایش جکوزی را بدست آورد .

محاسبه ظرفیت حرارتی هیتر آبگرم در شرایط دمای سالن استخر و جکوزی :

برای تامین گرمای مورد نیاز مجموعه استخر اعم از استخر اصلی – جکوزی – دوش ها و سرویس های بهداشتی  از از دیگ بخار آبگرم با ظرفیت های مختلف استفاده می شود . دیگ های آبگرم در دونوع فوالدی و چدنی ساخته می شود . از جمله مزیت های استفاده از دیگ فوالدی نسبت به دیگ های چدنی ، این است که دیگهای فوالدی توان تحمل فشار باالتری را داشته و در صورت بروز تنش های حرارتی در فشارهای پایینتر مقاومت باالتری را دارا هستند . همچنین بهتر است همیشه در زمان انتخاب بویلرهای آبگرم ، یک دیگ بعنوان رزرو در نظر گرفته شود .

منابع کویل دار در شرایط دمای سالن استخر و جکوزی :

در استخرهای شنا به منظور تامین آبگرم مصرفی سرویس های بهداشتی و همچنین دوش ها ، با توجه به حجم آبگرم مورد نیاز در ساعت )GPH آبگرم مصرفی ( و همچنین با توجه به ضریب تقاضا و ضریب ذخیره مناسب ، ظرفیت منابع کویلی را محاسبه می کنیم .

مبدل حرارتی در شرایط دمای سالن استخر و جکوزی

مبدل حرارتی برای استخر باید بتواند در زمان راه اندازی آب استخر را به درجه حرارت مناسب رسانده و همچنین در حین کار استخر افت های حرارتی را جبران کند . مبدل دارای دو ورودی و دو خروجی می باشد .آب گرم شده بویلر از یک سمت وارد کویل شده و از سمت دیگر آب استخر وارد پوسته مبدل می شود ، پس از تبادل حرارتی دمای آب استخر باال رفته و آب بویل کمی خنک می شود .

معموال آب بویلر با دمای ۷۰ درجه سانتی گراد وارد و با دمای ۶۰ درجه سانتی گراد خارج می گردد . برای جلوگیری از افزایش درجه حرارت آب خروجی از مبدلها از ترموستات استفاده می شود . اما دقیق ترین روش برای کار با مبدل ها ، شیر سه راه موتوری می باشد .

عايق کاری حرارتی جداره های ساختمانی

شرايط دمای گلخانه صيفی و سبزیجات

ارسال دیدگاه

لغو پاسخ

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید

دمای استاندارد استخر و سونا و جکوزی

همانطور که در مراجع آمده است برای استخرها با کاربری های متفاوت درجه حرارت های مختلفی برای آسایش شناگران اعلام کرده اند که این عدد معمولا بین ۲۶ تا ۲۷ درجه سانتی گراد می باشد. برای استخرهای خانگی این عدد ۲۶٫۷ سانتی گراد (۸۰ درجه فارنهایت) ذکر گردیده است 

دمای مناسب برای جکوزی در مراجع بین ۳۶ تا ۴۱ اعلام شده است. عدد ۳۹ یک عدد مناسب برای آب جکوزی است.

دمای آب ورودی نیز بنا به محل استفاده استخر متفاوت است. این عدد با فصل کارکرد استخر نیز تغییر می کند.

برای شهر تهران این عدد در تابستان حدودا ۱۵ درجه سانتی گراد و در زمستان در حدود ۷ درجه سانتی گراد می باشد.

فهرست مطالب

مدت زمان پیش راه اندازی استخر

استخرها یا به صورت دائم فعال هستند (استخرهای عمومی) و یا به صورت دوره ای (استخرهای خانگی) مورد استفاده قرار می گیرند.

با دانستن این موضوع و اینکه استخرهای  خانگی ممکن است تنها در انتهای هفته فعال شوند، زمان راه اندازی در این استخرها بسیار کمتر از استخرهای عمومی است.

معمولا برای استخرهای خانگی۱۲ الی ۲۴ ساعت جهت پیش راه اندازی در نظر می گیرند. این عدد برای استخرهای عمومی بنا بر نیاز  از ۲۴ ساعت الی ۷۲ ساعت متغیر است.

هر چه مدت زمان راه اندازی کوتاه تر باشد ظرفیت بویلر انتخابی بیشتر خواهد شد.

مهمترین بخش موتورخانه استخر سیستم گرمایشی آن می باشد، برای گرمایش آب و محیط استخر نیاز به یک منبع گرمایی مانند بویلر داریم. برای اطلاع از ظرفیت بویلر و مشعل باید کلیه تلفات حرارتی استخر که شامل موارد زیر است را درنظر گرفت.

معمولا برای یک استخر ۳ نوع از اتلافات حرارتی را در نظر می گیرند.

اتلاف حرارتی توسط آب جبرانی

اصولا به ازای هر شناگر در حدود ۱۰ الی ۲۰ لیتر آب با چسبیدن بر روی بدن شناگران و فعل و انفعالات شناگران تلف می شود. بار حرارتی به ازای این اتلاف برای هر ۱۰۰ نفر حدود ۳۰,۰۰۰ kcalh است.

باید ذکر کرد شناگران بنا بر وزن و میزان فعالیت خود، انرژی ما بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ کیلو کالری در ساعت (بسته به وزن و نوع شنا) را مصرف می کنند که به محیط استخر و آب استخر اضافه می شود این انرژی امکان دارد در زمانی که تعداد افراد داخل اسختر بالا رود، عدد قابل ملاحظه ای گردد. اما چون ممکن است در یک زمان مشخص (برای مثال هنگام تعویض سانس استخر) تعداد شناگران بسیار کم باشند نمی توان از این انرژی اضافه شده به استخر استفاده کرد و در این صورت آن را به عنوان یک ضریب اطمینان در طراحی استخر در نظر می گیریم.

برای مثال در زمانی که ۱۰۰ شناگر همزمان در آب شنا کنند عددی بالغ بر ۴۰۰۰۰ کیلوکالری انرژی به آب و محیط اضافه می گردد که نمی توان از آن به عنوان یک انرژی همیشگی بهره جست.

بعضی از طراحان استخر انرژی تلف شده از آب هدر شده توسط شناگران و فعالیت آنها را با این انرژی سر به سر گرفته و مد نظر قرار نمی دهند که به عنوان یک طراحی محافظه کاران این کار درست نیست.

اتلاف حرارتی از سطح و تبخیر سطحی

کل تلفات حرارتی از سطح استخر را محاسبه می کنیم. اطلاعات اولیه استخر شامل دماهای ورودی آب شهر و دمای هوا، سرعت باد و گرمای نهان را داریم، با این  اطلاعات تلفات اولیه قابل محاسبه است.

دو فرمول زیر برای حالات استخر آرام و فعال در دسترس قرار دارد :

W=(95 0.425 v)(pw– pa)Y (1

 W=(69 0.35v)(pw-pa)Y (2

 W : میزان تبخیر   ibh.f 2

  v: سرعت باد در سطح f mi

Pw:  فشار بخار اشباع در دمای آب  i .Hg

Pa :  فشار بخار اشباع در نقطه شبنم  i .Hg

Y : گرمای نهان در دمای استخر  B ulb

نرخ تبخیر برای استخر آرام، که توسط “معادله ۲” محاسبه شده، تقریبا ۷۴% مقداری است که از “معادله ۱” اشری بدست می آید.

محاسبه توان مورد نیاز برای گرمایش آب استخر

مقدار انرژی حرارتی برای بالا بردن این حجم آب استخر تا دمای مورد نظر (در زمان راه اندازی)  با داشتن حجم استخر (گالن) و اختلاف دما آب ورودی با آب استخر (فارنهایت) و مدت زمان لازم جهت پیش راه اندازی (ساعت)، این انرژی قابل محاسبه است.

Q2: مقدار گرمایی که باید به آب استخر بدهیم  B uh

Tf : دمای نهایی آب استخر     F

Ti  : دمای ابتدایی آب استخر   F

نوشتن یک پیام لغو پاسخ

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

دمای مناسب فضای داخل سالن استخر چند درجه باید باشد ؟