زرخیز یعنی چی


زرخیز یعنی چی

معنی زرخیز – معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و … در فرهنگ لغت آبادیس – برای مشاهده کلیک کنید


زرخیز یعنی چی

این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.

زرخیز یعنی چی