عکس از حرم امام علی


عکس از حرم امام علی

تصاویری زیبا از حرم امیرالمومنین(ع) حرم امام علی(ع) در شهر نجف اشرف در طول سال میزبان میلیون ها زائر از داخل و خارج عراق است که برای زیارت به این مکان مقدس می آیند.


عکس از حرم امام علی

تصاویری زیبا از حرم امیرالمومنین(ع)

حرم امام علی(ع) در شهر نجف اشرف در طول سال میزبان میلیون ها زائر از داخل و خارج عراق است که برای زیارت به این مکان مقدس می آیند.

عکس از حرم امام علی