لکنت ناگهانی زبان در جدول


لکنت ناگهانی زبان در جدول

لکنت ناگهانی زبان در حل جدول: تپق


لکنت ناگهانی زبان در حل جدول

لکنت ناگهانی زبان

تپق

پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!

لکنت ناگهانی زبان در جدول