سوالات درس هفدهم مطالعات هفتم


سوالات درس هفدهم مطالعات هفتم

سوالات درس ۱۷ مطالعات هفتم با جواب سوالات متن مطالعات اجتماعی نام درس : میراث فرهنگی و تاریخ | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم سوال درس ۱۷ مطالعات اجتماعی


سوالات درس ۱۷ مطالعات هفتم با جواب

سوالات درس ۱۷ مطالعات هفتم با جواب

سوالات متن مطالعات اجتماعی

نام درس : میراث فرهنگی و تاریخ | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوال درس ۱۷ مطالعات اجتماعی هفتم

سوالات مطالعات هفتم   درس هفدهم :: میراث فرهنگی و تاریخ

توجه : در این مطلب ۲ سری سوالات متن برای شما آماده کرده ایم سری اول سوالات : تعداد کم تر برای مطالعه سریع تر درس ها میباشد (اکثر دانش آموزان نمره بالای ۱۹ با این سوالات گرفته اند) سوالات سری دوم : سوالات بیشتر و بروز تر است که با توجه به وقت و یا حوصله شما دانش آموز ؛ هرکدوم رو که راحت تر بودید بخونید . تعداد سوالات سری اول : ۱۷ | تعداد سوالات سری دوم ۲۷

۱-میراث فرهنگی چیست؟ پاسخ: میراث، یعنی ارث و هر چیزی که از گذشتگان و نیاکان و پدران به ما رسیده باشد .بخشی از چیزهایی که از گذشتگان برای ما به جای مانده است،میراث فرهنگی است .

۲-چرا میراث فرهنگی اهمیت دارد؟ پاسخ: میراث فرهنگی همه چیزهای ارزشمندی است که به فرهنگ٭ یک ملت مربوط می شود .این چیز ها، حاصل زندگی و تلاش مردمی است که در گذشته زندگی می کرده اند و از یک نسل به نسل دیگر رسیده است.

۳-میراث فرهنگی شامل چه چیزهایی می شود؟ پاسخ: میراث فرهنگی ممکن است چیز های مادی مثل ظرف ها، سکه ها، کتیبه ها، فرش ها، کتا بهای قدیمی و بنا های تاریخی، مساجد و امام زاده ها باشد .همچنین ممکن است چیز های غیرمادی مثل اعتقادات، زبان و آداب و رسومی باشد که از گذشته به ما رسیده است.

۴-چرا ایران دارای میراث فرهنگی بسیار زیاد و با ارزش است؟ پاسخ: از آنجا که ایران جایگاه تمدن های کهن و قدیمی ترین سکونتگاه های بشری است، دارای میراث فرهنگی بسیار زیاد و با ارزش است که بخشی از آن در موزه ها نگهداری می شود.

۵-چرا باید در حفظ میراث فرهنگی تلاش کنیم؟ پاسخ: میراث فرهنگی به همه مردم یک کشور متعلق است

۶-تاریخ چه علمی است؟ پاسخ: علم تاریخ عبارت است از مطالعه زندگی انسان ها در گذشته .

۷-فواید مطالعه تاریخ و آشنایی با گذشته چیست؟ پاسخ: آشنایی با گذشته به ما کمک میکند تا زمان حال را بهتر بفهمیم .ما از مطالعه رویدا دها و زندگیِ مردمان گذشته میتوانیم پند بگیریم و از تجربه های آنها در زندگی امروز استفاده کنیم.

۸-مورخ کیست؟ پاسخ: به کسانی که درباره زندگی انسان ها و رویدادهایی که در گذشته اتفاق افتاده، مطالعه و تحقیق میکنند، مورّخ می گویند.

۹-مورخان در مطالعات خود از چه ابزارهایی استفاده می کنند؟ پاسخ: مورّخان در مطالعات خود از منابع مختلفی مثل کتاب ها و نوشته ها یا کتیبه ها، ابزا رها و وسایل زندگی، بنا ها، سکه ها، سلاح ها، سنگ نگاره ها و هر چیزی که از گذشته باقی مانده است، استفاده میکنند.

۱۰-مورخان چگونه چگونه نظر خود درباره یک موضوع تاریخی را بیان می کنند و در چه صورت نظر خود را تغییر میدهند؟ پاسخ: آنها سعی میکنند شواهد و مدارک به جای مانده را با دقت بررسی کنند تا به واقعیت آنچه در گذشته رخ داده، پی ببرند و آنگاه نظر خود را درباره یک موضوع تاریخی بگویند. گاهی ممکن است مورّخان با دست یافتن متن به شواهد و مدارک جدید، تغییراتی در نظرات خود بدهند.

۱۱-مورخان در کار خود از چه علم و دانشی بهره می گیرند؟ پاسخ: باستان شناسی

۱۲-باستان شناسان چگونه آثار باستانی را پیدا می کنند؟ پاسخ: بعضی از آثار تاریخی مربوط به زمان های بسیار دور، در دل خاک قرار دارند .به همین علت باستان شناسان ابتدا با مشاهده ویرانه ها و خرابه ها یا مطالعه منابع تاریخی حدس میزنند که در یک منطقه، آثار باستانی وجود دارد .سپس به جست وجو و حفاری در آن منطقه می پردازند.

۱۳-باستان شناسان در کار خود از چه ابزارهایی استفاده می کنند؟ پاسخ: باستان شناسان در هر مرحله از ابزار خاصی استفاده میکنند؛ از ابزار های ساده مانند بیل و کلنگ تا میکروسکوپ و دوربین های مخصوص که با آنها الیه های درون خاک را مشاهده میکنند.

۱۴-مورخان کار خود را چگونه آغاز می کنند؟ پاسخ: مورّخان معمولاً کار خودشان را با پرسش هایی درباره گذشته آغاز می کنند . آنها پرسش هایی را طرح و سپس درباره آنها تحقیق میکنند تا پاسخ آنها را پیدا کنند.

۱۵-برخی از پرسش‌هایی را که مورخان با آن کار خود را شروع می کنند را ذکر کنید. پاسخ: – چه چیزی اتفاق افتاده است؟ – چه کسی یا چه کسانی در این واقعه شرکت داشته اند؟ – در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ – علت یا علت های این رویداد چه بوده است؟ – در کجا این اتفاق رخ داده است؟ – چگونه میتوان از این موضوع برای حال و آینده استفاده کرد؟

۱۶-موزه چه مکانی است؟ پاسخ: مکانی است برای حفظ و نگهداری آثار تاریخی وبا ارزش و میراث فرهنگی ، نمایش آنها برای مردم و مطالعه و تحقیق افراد در رشته های تاریخ ، هنر ،معماری و باستانشناسی

۱۷-سازمان میراث فرهنگی چه سازمانی است؟ پاسخ: در کشور ما، یکی از مهم ترین سازمان هایی که مسئولیت حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی را به عهده دارد، سازمان میراث فرهنگی است. موزه ها نیز یکی از بخشهای سازمان میراث فرهنگی هستند.

 ❤ همگام درس ❤ سوالات سری دوم برای آمادگی بیشتر در امتحانات

۱_ میراث فرهنگی چیست؟ جواب:  بخشی از آثاری که از گذشتگان برای ما به جای مانده است «میراث فرهنگی» است.

۲_ میراث چیست؟ جواب:  میراث، یعنی ارث و هر چیزی که از گذشتگان و نیاکان و پدران به ما رسیده، باشد.

۳_ چرا میراث فرهنگی اهمیت دارد؟ جواب:  میراث فرهنگی همه آثار ارزشمندی است که به فرهنگ٭ یک ملت مربوط می شود. این آثار، حاصل زندگی و تلاش مردمی است که در گذشته زندگی می کرده اند. و از یک نسل به نسل دیگر رسیده است.

۴_ میراث فرهنگی شامل چه چیزهایی می شود؟ جواب:  میراث فرهنگی ممکن است آثار مادی مثل ظرف ها، سکه ها، کتیبه ها، فرش ها، کتاب های قدیمی و بناهای تاریخی، مساجد و امام زاده ها باشد. همچنین ممکن است چیزهای غیرمادی مثل اعتقادات، زبان و آداب و رسومی باشد که از گذشته به ما رسیده است.

۵_ میراث فرهنگی بر چند نوع است؟ جواب:  مادی و غیر مادی

۶_ چند نمونه میراث فرهنگی مادی نام ببرید. جواب:  ظرف ها، سکه ها، کتیبه ها، فرش ها، کتاب های قدیمی و بناهای تاریخی، مساجد و امام زاده ها

۷_ چند نمونه از میراث فرهنگی غیر مادی نام ببرید. جواب:  اعتقادات، زبان و آداب و رسومی باشد که از گذشته به ما رسیده است.

۸_ چرا ایران دارای میراث فرهنگی بسیار زیاد و با ارزش است؟ جواب:  از آنجا که ایران جایگاه تمدن های کهن و یکی از قدیمی ترین سکونتگاه های بشری است، دارای میراث فرهنگی بسیار زیاد است که بخشی از آن در موزه ها نگهداری می شود.

۹_ چرا باید در حفظ میراث فرهنگی تلاش کنیم؟ جواب:  میراث فرهنگی به همه مردم یک کشور متعلق است.

۱۰_ علم تاریخ چیست؟ جواب:  مطالعه زندگی انسان ها در گذشته

۱۱_ فواید مطالعه تاریخ و آشنایی با گذشته چیست؟ جواب:  آشنایی با گذشته به ما کمک می کند تا زمان حال را بهتر بفهمیم. ما از مطالعه رویدادها و زندگیِ مردمان گذشته می توانیم پند بگیریم و از تجربه های آنها در زندگی امروز استفاده کنیم.

۱۲_ مورخ کیست؟ جواب:  به کسانی که درباره زندگی انسان ها و رویدادهایی که در گذشته اتفاق افتاده، مطالعه و تحقیق می کنند، مورّخ می گویند.

۱۳_ مورخان در مطالعه تاریخ از چه منابعی و ابزارهایی استفاده می کنند؟ جواب:  مورّخان در مطالعات خود از منابع مختلفی مثل کتاب ها و نوشته‌ ا یا کتیبه ها، ابزارها و وسایل زندگی، بناها، سکه ها، سلاح ها، سنگ نگاره ها و هر چیزی که از گذشته باقی مانده است، استفاده می کنند.

۱۴_ مورخان چگونه چگونه نظر خود درباره یک موضوع تاریخی را بیان می کنند و در چه صورت نظر خود را تغییر می دهند؟ جواب:  آنها سعی می کنند شواهد و مدارک به جای مانده را با دقت بررسی کنند تا به واقعیت آنچه در گذشته رخ داده، پی ببرند و آن گاه نظر خود را درباره یک موضوع تاریخی بگویند. گاهی ممکن است مورّخان با دست یافتن به شواهد و مدارک جدید، تغییراتی در نظرات خود بدهند.

۱۵_ مورخان در کار خود از چه علم و دانشی بهره می گیرند؟ جواب:  علم باستان شناسی

۱۶_ باستان شناسان چگونه آثار باستانی را پیدا می کنند؟ جواب:  بعضی از آثار تاریخی مربوط به زمان های بسیار دور، در دل خاک قرار دارند. به همین علت باستان شناسان ابتدا با مشاهده ویرانه ها و خرابه ها یا مطالعه منابع تاریخی حدس می زنند که در یک منطقه، آثار باستانی وجود دارد. سپس به جست و جو و حفّاری در آن منطقه می پردازند.

۱۷_ ابزار باستان شناسان را بنویسید. (باستان شناسان در کار خود از چه ابزارهایی استفاده می کنند؟) جواب:  باستان شناسان در هر مرحله از ابزار خاصی استفاده می کنند؛ از ابزارهای ساده مانند بیل و کلنگ تا ریزبین (میکروسکوپ) و دوربین های مخصوص که با آنها لایه های درون خاک را مشاهده می کنند.

۱۸_ مورخان کار خود را چگونه آغاز می کنند؟ جواب:  مورّخان معمولاً کار خودشان را با پرسش هایی درباره گذشته آغاز می کنند.

۱۹_ برخی از پرسش هایی را که مورخان با آن کار خود را شروع می کنند را بنویسید. جواب:  – چه چیزی اتّفاق افتاده است؟ – چه کسی یا چه کسانی در این واقعه شرکت داشته اند؟ – در چه زمانی اتّفاق افتاده است؟ – علت یا علت های این رویداد چه بوده است؟ – در کجا این اتّفاق رخ داده است؟ – چگونه می توان از این موضوع برای حال و آینده استفاده کرد؟

۲۰_ چرا موزه ها وجود دارند؟‌ جواب:  برای حفظ و نگهداری آثار تاریخی با ارزش و میراث فرهنگی

۲۱_ موزه چه مکانی است؟ جواب:  مکانی است برای حفظ و نگهداری آثار تاریخی وبا ارزش و میراث فرهنگی، نمایش آنها برای مردم و مطالعه و تحقیق افراد در رشته های تاریخ، هنر، معماری و باستانشناسی

۲۲_ کاربرد موزه چیست؟ جواب:  از چگونگی زندگی مردم در زمان های مختلف آگاه شویم – برای تحقیق و مطالعه رشته های تاریخ، هنر، معماری و باستان شناسی

۲۳_ سازمان میراث فرهنگی چه سازمانی است؟ جواب:  در کشور ما، مهم ترین سازمانی که مسئولیت حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی را به عهده دارد، «سازمان میراث فرهنگی» است. موزه ها نیز یکی از بخش های سازمان میراث فرهنگی هستند.

۲۴_ حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی به عهده کیست؟ جواب:  سازمان میراث فرهنگی

۲۵_ به کسانی که درباره ی زندگی انسان ها و رویدادهایی که در گذشته اتفاق افتاده، مطالعه و تحقیق می کنند چه می گویند؟ الف) مورخ ب) باستان شناس ج) محقّق د) پژوهشگر جواب:  الف) مورخ

۲۶_ کدام یک از گزینه های زیر جزء چیزهای غیرمادی میراث فرهنگی نمی باشد؟ الف) اعتقادات ب) زبان ج) آداب و رسوم د) بناهای تاریخی جواب:  د) بناهای تاریخی

۲۷_ یکی از بخش های سازمان میراث فرهنگی کدام است؟ الف) صنایع دستی ب) موزه ها ج) سازمان گردشگری د) حفاظت از محیط زیست جواب:  ب) موزه ها

» همچنین در ادامه سوالات با پیشنهاد میشود از جواب درس ۱۷ مطالعات هفتم و نیز برای سوالات درس بعدی از سوالات درس ۱۸ مطالعات هفتم دیدن فرمایید

مطالب مرتبط

دیدگاه های تایید شده : ۴۳ | در انتظار بررسی: ۷

عالی بود دستتون درد نکنه واقعا

اصلا کامل نبود واقعا متاسفم

خیلی هم عالی بود تو درس خون نیستی

خیلی خوب و عالی ❤️?

خیلی هم خوبه

عالی و بدون نقص

عالیه

???

فکر میکنی

برنامه خیلی خوبی هستش

بسیار عالیییی ممنونم ???

خیلی عالیه???????????????

بسیار عالی هستین

هدایایی????

هدایایی?

بسیار عالی ممنون از شما

ممنون از برنامه خوب

سورن یعنی عشق

خیلی خوب بود ??? چون امتحانم رو ۲۰ گرفتم??????

خب این چه ربطی به ما داره؟؟؟

ممنون

عالی بود دمت گرم

واقعا عالی بود و مطالب بسیار خوبی نوشته اید با تشکر

عالی بود ????

واقعا از کسی که این سوالات رو طرح کرده است کمال تشکر را دارم ???

من امروز امتحان دارم اجتماعی چیکار کنم وقت کم نیارم ۱۵ تا سوال ۲۵ دیقه وقت?

خوش به حالت من تو مدرسه نمونه ام ۲۰ تا سوال ۵ دقیقه وقت میدن!!!باورت میشه?

دایی چرا غلو میکنی من تو تیزهوشانم سخت ترین امتحان ۲۰ سوال ۱۰ دقیقس

خیلی هم عالی دمت گرم

عالی بود

عالی دمتون گرم

ممنون از سوالات و سایت بسیار عالی شما?

بد نبود

مرسی از سایت و برنامه ی خوبتون من برنامه تون رو هم دارم و تمام سوالات رو از برنامتون بر میدارم و میخونم معلم های ما همه ی درس هارو از سایت شما امتحان میگیره?

خیلی خوبه

عالیه ولی من تنبلم??

بسیار عالی بود خیلی خوشمان آمد و دمتون گرم و اینکه عالی بود

ممنون واقعا خیلی عالی هست من همه ی سوالات و معنی ها و فعالیت ها رو از سایت شما می نویسم

عالی ممنون رایگان این سوالات رو در اختیار ما میگذارید من هر جلسه با خوندن سوالات شما سر کلاس اجتماعی حاضر میشم و موفقم هستم در پاسخ دادن به پرسش کلاسی خیلی ممنون ?????

خواهش مهدیس جان

عالی بود من خیلی خوشم اومد

واقعا ممنون که رایگان گذاشتید این سوال هارا هر جا این سوال هارا می‌خواستیم باید پول میدادیم

خیلی عالیه منم امروز امتحان ترم دو مطالعات دارم وازش استفاده کردم خیلی خوب بود♥♥♥

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

سوالات مطالعات هشتم درس هفدهم

سوالات مطالعات هشتم درس هفدهم

سوال و جواب درس ۱۷ مطالعات اجتماعی کلاس هشتم

? سوالات متن مطالعات هشتم ? درس هفدهم :ویژگیهای طبیعی آسیا

۱-قاره آسیا از اطراف به کدام اقیانوس ها محدود می شود؟ پاسخ» از شرق به اقیانوس آرام یا کبیر از شمال به اقیانوس منجمد شمالی از جنوب به اقیانوس هند

۲-آسیا چگونه از آمریکا ، آفریقا و اروپا جدا می شود؟ پاسخ» به وسیله تنگه برینگ از آمریکای شمالی به وسیله کانال سوئز از افریقا به وسیله رشته کوه اورال از اروپا

۳- اوراسیا به کجا گفته می شود؟ پاسخ» در بین قاره های جهان، تنها دو قاره آسیا و اروپا به هم چسبیده اند به همین دلیل، بعضی از جغرافی دانان این دو قاره را یک قاره دانسته و آن را اوراسیا نامیده اند.

۴-وسیع ترین قاره جهان چه نام دارد و موقعیت آن بر روی کره زمین کجاست؟ پاسخ» قاره آسیا –در نیمکره شمالی (نسبت به اِستوا) – در نیمکره شرقی (نسبت به نصف النهار مبدأ) واقع شده است.

۵-چند نوع ناهمواری در قاره آسیا وجود دارد؟ پاسخ» ١ فلات های بلند و کوه های مرتفع ٢ سرزمین های پست ٣ مجمع الجزایر آتشفشانی

۶-فلات های آسیا را از غرب به شرق نام ببرید. آناتولی، ایران، تبت و مغولستان پاسخ» شرق مغولستان”تبت ” ایران “آناتولی ” غرب

۷-بام دنیا کجاست؟ پاسخ» قلّهٔ اورست ) ۸۸۴۸ متر ( در رشته کوه هیمالیا، بلندترین قلّهٔ جهان است و به آن بام دنیا لقب داده اند.

۸- چند مورد از جلگه های آسیا را نام ببرید. پاسخ» جلگهٔ بزرگ سیبری، جلگهٔ گنگ و سند و جلگهٔ چین.

۹-جلگه سیبری از آبرفت کدام رودها به وجود آمده اند؟

پاسخ» لِنا – یِنی سِئی – اُب – ایرتیش

۱۰-جلگه های سِند و گنگ در کجا واقع شده ورودهای بوجود آورنده آنها از کجا سرچشمه می گیرند؟ پاسخ» در شمال شبه جزیرهٔ هند واقع شده و نام این جلگه از دو رود گنگ و سند که از رشته کوه های هیمالیا سرچشمه می گیرند، گرفته شده است

۱۱-جلگه های سند و گنگ کدام کشور ها را دربر می گیرد؟ پاسخ» شمال هند، بخش وسیعی از کشور پاکستان و بنگلادش را دربر می گیرد.

۱۲-دلتا چیست و چگونه گسترش می یابد؟ پاسخ» گاهی رودها، آبرفتها را در مصب٭ خود انباشته می کنند و از انباشته شدن آبرفت ها در مصب رودها، سرزمین های مثلث شکلی به وجود می آید که به آنها دلتا Δ می گویند. با انباشته شدن دائمی آبرفتها، دلتاها پیوسته توسعه می یابند و در آب دریا پیش می روند.

۱۳-دلتا ها از چه نظر مناسب و از چه نظر نامناسب می باشد؟ پاسخ» دلتاها زمین های مناسبی برای کشاورزی بوده و جمعیت انبوهی را در خود جای داده اند. با این حال ساکنان این دلتاها همواره در معرض خطراتی چون طوفان های دریایی، طغیان رود و سیلاب هستند.

۱۴-دلتا ی بنگال از آبرفت کدام رودها بوجود آمده است؟ و کدام کشور ها را دربر می گیرد؟ پاسخ» از آبرفت رودهای گَنگ – براهماپوترا – میگهنا – پِدما کشور بنگلادش را در برمی گیرد.

۱۵-جلگه پهناور شرق آسیا چه نام دارد و از آبرفت کدام رودها بوجود آمده است؟ پاسخ» جلگه بزرگ چین است که از آبرفت رود «یانگ تسه کیانگ » پدید آمده است.

۱۶-مجمع الجزایر های شرق و جنوب شرقی آسیا را نام ببرید. پاسخ» ژاپن، فیلیپین و اندونزی

۱۷-چرا در شرق و جنوب شرقی آسیا بلایای طبیعی و کوه های آتشفشانی بیشتر است؟ پاسخ» از آنجایی که این بخش از قارهٔ آسیا از ناهمواریها ی جوان ٭است، کوه های آتشفشانی زیادی در آنها مشاهده می شود. همچنین در این مناطق، زمین لرزه های بسیاری رخ می دهد. بنابراین کشورهایی که در این منطقه واقع شد ه اند، همواره در معرض بلایای طبیعی٭ چون زمین لرزه، سونامی٭ و فعال شدن کوه های آتشفشانی هستند.

۱۸- آسیا از نظر دما به چند بخش تقسیم می شود؟ پاسخ» -در سرزمینهای مجاور قطب شمال در سیبری، هوا در تمام روزهای سال سرد و دارای یخبندان های طولانی است. -بخش های داخلی و مرکزی آسیا، آب و هوای قاره ای یا برّی دارند. در این نوع آب و هوا، زمستانها بسیار سرد و تابستان ها بسیار گرم و خشک است. -سرزمینهای مجاور دریاها از دریای سرخ تا جزیره تایوان در شرق چین، آب و هوای گرم دارند.

۱۹-آسیا از نظر بارش به چند بخش تقسیم می شود و هر کدام چه مناطقی را شامل می شوند و چه ویژگی های دارند؟ پاسخ» الف( آسیای مرطوب )سبز(: در شرق، جنوب و جنوب شرقی آسیا وزش بادهای باران آور موسمی (مونسون(در اواخر بهار و فصل تابستان سبب بارش باران فراوان می شودکه زندگی روستایی و کشاورزی به آن بستگی دارد البته بارش کم یا نامنظم آن سبب خسارت کشاورزان وبارش شدید آن موجب طغیان رودخانه ها و بروز سیل می شوند. ب( آسیای خشک : سرزمین های غرب و جنوب غربی آسیا از جمله عربستان، داخل فلات آناتولی و فلات ایران و آسیای مرکزی به ویژه بیابان گُبی را شامل می شود.

سوالات درس هفدهم مطالعات هفتم