ثبت نام استخدام قوه قضاییه


ثبت نام استخدام قوه قضاییه

۲۶ دی: استخدام آزمون قضاوت (تصدی امر قضا) در سال ۱۴۰۰ (شروع ثبت نام) – ۲۱ آذر: آغاز فرایند ثبت نام مشمولین اعزامی اسفند ماه سال ۱۴۰۰ در سامانه امریه قوه


استخدام قوه قضاییه (اطلاعیه جدید)

استخدام قوه قضاییه

اخبار و استخدام‌های قوه قضاییه به محض اعلام توسط مراجع رسمی در این صفحه اطلاع رسانی میگردد. بدیهی میباشد شما با مراجعه روزانه به این صفحه میتوانید علاوه بر مطالعه تمام اخبار و استخدام های قوه قضاییه ، آشنایی با سوالات و منابع مطالعاتی استخدام قوه قضاییه و منابع مصاحبه استخدامی، در جریان استخدام جدید نیز قرار بگیرید. در ادامه با کلیک بر روی هر لینک فهرست مطالب به بخش مربوطه هدایت میشوید.

منابع و سوالات مفید برای استخدام قوه قضاییه
آخرین اخبار مهم استخدام قوه قضاییه

به اطلاع داوطلبان گرامی می‌رساند؛ با هدف تسهیل در فرآیند ثبت‌نام، امکان ورود به سامانه ثبت‌نام آزمون کادر اداری قوه قضاییه به مدت ۱۲ ساعت از ساعت ۱.۰۰ بامداد پنج شنبه ۲۱ بهمن فراهم نمی‌باشد. از صبوری و همراهی شما سپاسگزاریم.

قوه قضائیه در نظر دارد به استناد بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور و موافقت اصولی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان ادار ی و استخدامی کشور، تعداد ۹۶۰۰ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون و انجام مراحل گز ینش و مصاحبه به منظور خدمت در دادگستری کل استانها به صورت پیمانی استخدام نماید.لذا کلیه متقاضیان، میتوانند در مهلت مقرر و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات موردنیاز، نسبت به ثبت نام جهت شرکت در آزمون فوق اقدام نمایند.

نکته بسیار مهم :با عنایت به اینکه در راستای اختیارات ناشی از اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احتمال تغییر پستهای سازمانی، تشکیلات و ساختار دادگستریهای سراسر کشور وجود دارد و ممکن است برخی از پستهای سازمانی دارای متقاضی استخدام، رشته شغلها و یا حوزه های محل خدمت مندرج در این دفترچه، تغییر یابد، فلذا با یادآوری اختیارات ناشی از تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری(ناظر بر مقطع بدو ورود خدمت) و اینکه جذب، بکارگیری و انتصاب کارمندان و تغییر پست، شغل و محل خدمت آنها بنا بر اقتضائات اداری و تمشیت مطلوب امور، از اختیارات مدیریت دستگاه اجرایی میباشد، به آگاهی میرساند در موارد فوقالذکر و در صورت حذف و یا تغییر پست سازمانی مندرج در دفترچه راهنمای آزمون که دارای متقاضی جذب و استخدام میباشد، دستگاه قضایی، مختار است که در این مورد، پست بلاتصدی دیگری متناسب با مدرک تحصیلی و یا هم طراز در شهرستان مورد تقاضا و در صورت فقدان پست متناسب، از پستهای شهرستانهای همجوار به آنان اختصاص و متقاضیان در پستهای مورد نظر منصوب نماید.اطلاع از مفاد این اعلامیه به منزله اسقاط حق هرگونه اعتراض در این زمینه خواهد بود و متقاضیان موظف به تبعیت از تصمیم اخذ شده توسط دستگاه قضایی، در حدود قوانین و مقررات میباشند.

بخش اول : شرایط عمومی داوطلبان۱ -داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران۲ -نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر.۳ -عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.۴ -داشتن توانائی جسمی و روانی متناسب با شغل مورد درخواست و عدم ابتلا به بیماریهای مسری به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد دادگستری جمهوری اسلامی ایران۵ -اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.۶ -دارا بودن مدارک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همطراز(برای مشاغلی که مدارک همطراز در شرایط احراز آنها پیشبینی شده است)۶ -التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران۷ -نداشتن منع استخدامی در دستگاههای دولتی بهموجب آراء مراجع قضائی و ذیصلاح.۸ -انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم برای آقایان۹ -داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی و بازنشسته باشند.۱۰ -به استناد ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و پست سازمانی، کارکنانی که تصدی یکی از پستهای سازمانی در هر یک از دستگاههای اجرایی را به صورت رسمی یا پیمانی دارا میباشند، پس از پذیرفته شدن، در زمان استخدام نباید جزء مستخدمین رسمی یا پیمانی سایر دستگاههای اجرا یی باشند.

تبصره : مسئولیت قبول یا عدم قبول استعفای پذیرفتهشده نها یی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی، در زمان انعقاد قرارداد پیمانی به عهده داوطلب پذیرفته شده آزمون میباشد.

بخش دوم : شرایط اختصاصی داوطلبان۱ -داشتن حداقل بیست ( ۲۰ )سال تمام و حداکثر سن سی و پنج (۳۵ )سال تمام برای دارندگان مدارک فوق دیپلم و لیسانس و حداکثر سی وهشت (۳۸)سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکتر ی.تبصره ۱ :جانبازان، آزادگان، فرزندان شهداء، فرزندان جانبازان ۲۵ و بالاتر و فرزندان آزادگان دارای سابقه یک سال اسارت و بالاتر از شرط حداکثر سن معاف میباشند.تبصره ۲ :مواد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذیربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.الف) پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر شهید به میزان ۵ سالب) داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نمودهاند، به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستر ی شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها؛ج) میزان مدت خدمت ضرورت؛

۲ -اشتغال قبولشدگان از بدو استخدام در رشته شغلی پذیرفتهشده و در منطقه جغرافیا یی انتخابی حداقل به مدت ده(۱۰ )سال الزامی خواهد بود (در این مدت امکان انتقال و جابجایی پذیرفته به هیچ عنوان وجود نداشته و تعهد محضر ی لازم از قبول شدگان اخذ خواهد شد.)

تذکر : ملاک عمل در خصوص تاریخ فراغت از تحصیل، تار یخ فارغالتحصیل ی مندرج در متن دانشنامه یاگواهینامه موقت تحصی لی و در مورد اتمام دوره خدمت ضرورت (تار یخ مندرج در قسمت خاتمه خدمت کارتپایان خدمت) و همچنی ن در قسمت معافیت دائم (تار یخ مندرج در قسمت صدور کارت معافیت دائم) آخرینروز ثبت نام میباشد.ملاک عمل در محاسبه سن افراد، آخر ین روز ثبت نام میباشد.

بخش سوم : موادآزمونالف- مواد آزمون عمومیمواد آزمون عمومی برای تمامی مشاغل عبارتند از :۱ .فّناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)۲ .زبان و ادبیات فارسی۳ .معارف اسلامی۴ .زبان انگلیسی عمومی۵ .اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی۶ .هوش و توانمندیهای عمومیتبصره: اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهور ی اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

ب- مواد آزمون تخصصیمواد آزمون تخصصی در جدول بخش نهم همین دفترچه به تفکیک مشاغل آمده است.

تذکر : کلیه سوالات مواد آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهار گزینهای با ضریب یک (۱ )میباشند.ضمنًا به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.

بخش پنجم : مراحل ثبت نامثبت نام به صورت اینترنتی از روز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ تا پایان روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ و بر روی سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس h c.i انجام خواهد پذیرفت. متقاضیان باید در مدت زمان فوق، نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.الف) مطالعه شرایط آزمونداوطلب متقاضی استخدام در آزمون، باید در زمان ثبت نام، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دفترچه را داشته باشد. دفترچه آزمون در صفحه اول سامانه جهت دریافت و مطالعه داوطلبین قرار گرفته است. اکیدًا توصیه میشود داوطلبین محترم، قبل از هرگونه اقدام بر روی سامانه، شرایط و ضوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت به پرداخت هزینه و ثبتنام در آزمون اقدام نمایند.ب) تهیه فایل اسکن شده از مدارک۱ . عکس پرسنلی : داوطلب باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر، اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق سامانه ثبت نام اینترنتی در اختیار داشته باشد :- عکس (۴*۳ تمام رخ) که در سال جاری گرفته شده باشد؛- با فرمت JPG باشد. اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۲۰۰*۳۰۰ و حداکثر ۳۰۰*۴۰۰ پیکسل باشد؛- تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد؛- حجم فایل ذخیره شده باید حداقل ۱۵ کیلوبایت و حداکثر ۷۰ کیلوبایت باشد؛- حاشیه های زائد عکس اسکن شده باید حذف شده باشد؛- حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد؛تذکر  ۱ :  اسکن و استفاده از عکس روی کارتهای شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و …) قابل قبول نیست و لازم است داوطلبان از اصل عکس پرسنلی و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.تذکر ۲ :  عکس خواهران باید با حجاب بوده و صورت کامل آنان مشخص باشد.تذکر ۳ : (در صورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب میگردد. لازم به ذکر است با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمونهای استخدامی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثرًا برای داوطلبانی که در کافینت ثبت نام میکنند رخ داده است، تاکید میگردد چنانچه ثبت نام خود را توسط کافینتها انجام میدهید، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتمًا نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نما˻د تا اشتباهًا عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد.بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباه از طرف داوطلب، تخلف محسوب شده و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.۲ .کارت ملیتذکر ۱ : داوطلب باید تصویر کارت ملی خود را به صورت فایل با فرمت JPG و با وضوح و کیفیت بالا در سامانه بارگذاری نماید. حجم این فایل حداقل ۳۰ کیلوبایت و حداکثر ۲۰۰ کیلوبایت باشد و حاشیه های زائد حذف و ترجیحًا رنگی باشد.

و) زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمونکارت شرکت در آزمون ، از تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۰ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس h c.i قرار خواهد گرفت. آزمون در روز پنجشنبه ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۰ در تهران و مراکز استانها و با توجه به آمـار شـرکت کنندگان، حسب مورد در برخی از شهرستانها برگزار خواهد شد. ملاک تعِین حوزه امتحانی داوطلبان، نزدیکترین حوزه برگزاری آزمون به «شهرستان اعلام شده داوطلب در فرم ثبت نام جهت روز آزمون» میباشد که در فرم ثبتنام درج خواهند نمود. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. لازم به ذکر است صدور کار ت شرکت در آزمو ن ، به منزله تایید اطلاعا ت ارسالی از سو ی داوطلبان نبوده و اصل مدارک داوطلبان پس از اجرا ی آزمون توسط قوه قضائیه ، مورد بررسی قرا ر خواهد گرفت .تذکر : داوطلبان گرامی میتوانند حوزه برگزاری آزمون خود را استانی غیر از استان محل سکونت خود انتخاب نمایند، به عنوان مثال ساکنین شهر کاشان، میتوانند استان قم را به عنوان محل برگزاری آزمون انتخاب کنند که فاصله آن نسبت به شهر اصفهان (که مرکز استان خودشان هست) کمتر میباشد.

برای مشاهده دفترچه آزمون اینجا کلیک نمایید

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

سوالات متداول متقاضیان آزمون قوه قضاییه

به استناد ماده ۹۴ قانون خدمات کشوری و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و یا پست سازمانی، کارکنان محترم اعم از رسمی و پیمانی پس از قبولی در آزمون و در زمان استخدام نباید جز مستخدمین رسمی یا پیمانی سایر دستگاه‌های اجرایی باشند.

حداقل سن شرکت در آزمون ۲۰ سال. حداکثر سن دارندگان مدرک کاردانی و کارشناسی ۳۵ سال تمام، حداکثر سن دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکتری ۳۸ سال تمام است.

جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۲۵ درصد و آزادگان بالاتر از یک سال سابقه اسارت از حداکثر سن معاف هستند. پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر شهید به میزان حداکثر ۵ سال. داوطلبان حضور در جبهه به میزان حضور داوطلبانه در جبهه و مدت زمانی بستری شدن و استراحت پزشکی ناشی از مجروحیت در جبهه. میزان خدمت دوره سربازی اجباری.

ملاک عمل در این خصوص تاریخ مندرج بر روی گواهی موقت فراغت از تحصیل، تاریخ ترخیص مندرج بر روی کارت پایان خدمت، تاریخ دریافت کارت مندرج بر روی کارت معافیت است. ملاک محاسبه نیز در تمام موارد (هم سن و هم دریافت مدارک) آخرین روز ثبت نام است.

بله به میزان پاسخ هر سوال اشتباه، یک سوم نمره

 برای مطالعه سهمیه ایثارگران سهمیه ۲۵ و ۵ درصد به دفترچه راهنما و بخش چهارم: امتیازات و سهمیه های قانونی مراجعه فرمایید.

محل تولد افراد مندرج در شناسنامه، ساکنین با سابقه ده سال در یک شهرستان با ارئه استشهاد محلی (مرجع رسیدگی به تقسیمات بومی گزینی نظر اداره ثبت احوال استان خواهد بود)

نمره مکتسبه بومی برابر است با نمره کتبی کسب شده ضربدر عدد ۱.۴

خیر، ثبت نام های ناقص ترتیب اثر ندارد و هیچگونه وجهی مسترد نخواهد شد.

دریافت کد رهگیری در پایان مراحل ثبت نام، به معنای اتمام فرایند ثبت نام است.

از سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ کارت آزمون از سایت ثبت نام قابل دریافت بوده و آزمون در تاریخ ۱۹ اسفند برگزار خواهد شد.

محل برگزاری آزمون برای هر داوطلب نزدیک‌ترین حوزه به شهرستان اعلام شده توسط داوطلب در روز آزمون است. (این گزینه در زمان ثبت نام نوشته می‌شود.)

معیار حد نصاب کسب حداقل ۵۰ درصد نمره مکتسبه فرد اول آزمون در کد شغل (استان مورد نظر) است. ارزش وزنی نمرات، ۶۰ درصد در دروس تخصص و ۴۰ درصد در دروس عمومی خواهد بود.

اعلام نتایج به صورت دو برابر ظرفیت خواهد بود.

برای هر کد شغل ملاک احراز رشته‌های تحصیلی دقیقاً همان عبارت مندرج در جدول احراز مشاغل در صفحه ۱۷ دفترچه است. افراد باید عیناً همان رشته، گرایش مورد نظر را داشته باشند. در صورتی که برای رشته‌ای تمام گرایش‌ها ذکر شود تمام گرایش‌های آن رشته احراز می‌شوند. در صورتی که گرایش خاص ذکر شده باشد، فقط همان گرایش خاص احراز می‌شود و در صورتی که تنها نام رشته ذکر شده باشد فقط همان رشته (بدون گرایش) احراز می‌شود.

افراد با مدرک تحصیلی بالاتر، باید مدرک تحصیلی احراز شده در دفترچه را داشته باشند و ملاک عقد قرارداد نیز همان مدرک است (نه مدرک بالاتر)

داوطلب در هر مرحله که باشد، از ادامه فرایند استخدام حذف خواهد شد.

منابع مطالعاتی برای مصاحبه استخدامی قوه قضاییه
لینکهای مفید و کاربردی برای استخدام قوه قضاییه
آرشیو آگهی های استخدامی سال های گذشته قوه قضاییه
سوالات متداول

برای دریافت آخرین اخبار و اطلاع از آگهی های استخدامی قوه قضاییه در ایمیل و گوشی همراه خود اینجا کلیک کنید.

ثبت نام به صورت اینترنتی از روز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ تا پایان روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ و بر روی سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی انجام خواهد پذیرفت.

کارت شرکت در آزمون ، از تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۰ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی قرار خواهد گرفت

آزمون در روز پنجشنبه ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۰ در تهران و مراکز استانها و با توجه به آمـار شـرکت کنندگان، حسب مورد در برخی از شهرستانها برگزار خواهد شد.

برای مشاهده منابع مطالعاتی برای استخدام قوه قضاییه اینجا کلیک کنید و صفحه مورد نظر را به دقت مطالعه نمایید.

استخدام قوه قضاییه (ثبت نام)

دانلود نمونه سوالات استخدامی قوه قضائیه کلیک کنید

اخبار آزمون استخدام قوه قضاییه

قوای سه گانه ایران شامل قوه مجریه (دولت) و قوه مقننه (مجلس) و قوه قضاییه می باشند. قوه قضائیه، قوه ای است مستقل (غیر دولتی) که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است.

جهت مشاهده مطالب روی لینک های زیر کلیک کنید

سوالات متداول دفترچه آزمون استخدام قوه قضاییه

با توجه به شروع ثبت نام آزمون استخدام سراسری قوه قضاییه طی هفته گذشته کارشناسان ایران استخدام و مجری آزمون به سوالات مهم و پر تکرار شما کارجویان گرامی پاسخ داده اند، که برخی از مهمترین آنها به شرح زیر می باشد:

آیا برای شرکت آزمون استخدامی قوه قضاییه امتیاز بومی وجود دارد؟اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان ها (به استثنای شهرستان تهران و مراکز استان‌ها) در نظر گرفته شده است.

ضریب بومی برای دواطلب شهرستانی به چه صورتی اعمال می شود؟نمره مکتسبه داوطلب بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و مراکز استانها) در آزمون کتبی با ضریب یک و چهاردهم ( ۱۴) محاسبه و ملاک عمل قرار میگیرد.

حداکثر سن مورد نیاز برای شرکت در این آزمون چند سال است؟داشتن حداقل  ۲۰ سال تمام و حداکثر سن  ۳۵سال تمام برای دارندگان مدارک فوق دیپلم و لیسانس و حداکثر ۳۸ سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری

چه کسانی از شرط حداکثر سن معاف هستند؟جانبازان، آزادگان، فرزندان شهداء، فرزندان جانبازان ۲۵ ٪و بالاتر و فرزندان آزادگان دارای سابقه یک سال اسارت و بالاتر از شرط حداکثر سن معاف میباشند.

ملاک تاریخ فراغت از تحصیل برای شرکت در آزمون چه تاریخی می باشدملاک عمل در خصوص تاریخ فراغت از تحصیل، تاریخ فارغ التحصیلی مندرج در متن دانشنامه یا گواهینامه موقت تحصیلی آخرین روز ثبتنام میباشد. 

آیا داوطلب با مدرک تحصیلی بالاتر حق شرکت در آزمون را دارد؟افراد دارای مدارک بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده، برای شرکت در آزمون میبایست مدرک مقطع تحصیلی ذکر شده در آگهی را داشته باشند.

ملاک پایان خدمت سربازی برای شرکت در آزمون تا چه تاریخی می باشد؟ملاک عمل  در مورد اتمام دوره خدمت ضرورت (تاریخ مندرج در قسمت خاتمه خدمت کارت پایان خدمت) و همچنین در قسمت معافیت دائم (تاریخ مندرج در قسمت صدور کارت معافیت دائم) آخرین روز ثبت نام میباشد.

حدنصاب آزمون چگونه تعیین می شود؟نمرات داوطلبان به تفکیک حیطه های عمومی و تخصصی محاسبه و حدنصاب،معادل کسب حداقل پنجاه (۵۰) درصد امتیاز مکتسبه توسط نفر اول با ارزش وزنی چهل (۴۰) درصد برای حیطه عمومی و شصت (۶۰) درصد برای حیطه تخصصی در هر شغل(استان مورد تقاضا) محاسبه و مبنای سایر مراحل معرفی داوطلبان قرار میگیرد

اعلام نتایج چند برابر ظرفیت خواهد بود انتخاب افراد دو برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک از بین داوطلبانی که حد نصاب لازم را کسب نموده اند، بر اساس نمره کل آنان و با در نظر گرفتن امتیازات و سهمیه های قانونی به تعداد دو برابر ظرفیت پذیرش در هر شغل محل و به ترتیب نمرات فضلی صورت می پذیرد. مشاهده ادامه سوالات …

اصلاحات و تغییرات دفترچه تا بدین لحظه

توجه مهم: کاربران گرامی برخی اصلاحات در دفترچه آزمون استخدامی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ اعمال شده است. لطفا قبل از ثبت نام شرایط و دفترچه راهنمای جدید آزمون استخدام قوه قضاییه را مطالعه نمایید.بخشی از اصلاحات:- اضافه رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار سخت افزار) به رشته شغلی ماشین نویس- تغییرات در بخش منابع آزمون و …

ظرفیت جذب استان ها در آزمون قوه قضاییه

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی، در این بخش آخرین اخبار مهم منتشر شده در خصوص تعداد جذب آزمون استخدامی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ به تفکیک هر استان را اطلاع رسانی می نماییم.

در صورت انتشار در خصوص تعداد جذب سایر استانه ها در همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.

آگهی استخدام کادر اداری قوه قضاییه

آگهی ۱۸ بهمن ۱۴۰۰: قوه قضائیه در نظر دارد به استناد بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور و موافقت اصولی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تعداد ۹۶۰۰ نفر از افراد واجد شرایط سراسر کشور را از طریق برگزاری آزمون و انجام مراحل گزینش و مصاحبه به منظور خدمت در دادگستری کل استانها به صورت پیمانی استخدام نماید. مهلت ثبت نام تا ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ می باشد.لذا کلیه متقاضیان، میتوانند در مهلت مقرر و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات موردنیاز، نسبت به ثبت نام جهت شرکت در آزمون فوق اقدام نمایند.  نکته بسیار مهم

با عنایت به اینکه در راستای اختیارات ناشی از اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احتمال تغییر پست های سازمانی، تشکیلات و ساختار دادگستری های سراسر کشور وجود دارد و ممکن است برخی از پست های سازمانی دارای متقاضی استخدام، رشته شغل ها و یا حوزه های محل خدمت مندرج در این دفترچه، تغییر یابد، فلذا با یادآوری اختیارات ناشی از تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری (ناظر بر مقطع بدو ورود خدمت) و اینکه جذب، بکارگیری و انتصاب کارمندان و تغییر پست، شغل و محل خدمت آن ها بنا بر اقتضائات اداری و تمشیت مطلوب امور، از اختیارات مدیریت دستگاه اجرایی میباشد، به آگاهی میرساند در موارد فوق الذکر و در صورت حذف و یا تغییر پست سازمانی مندرج در دفترچه راهنمای آزمون که دارای متقاضی جذب و استخدام میباشد، دستگاه قضایی، مختار است که در این مورد، پست بلاتصدی دیگری متناسب با مدرک تحصیلی و یا هم طراز در شهرستان مورد تقاضا و در صورت فقدان پست متناسب، از پست های شهرستان های همجوار به آنان اختصاص و متقاضیان در پستهای مورد نظر منصوب نماید. اطلاع از مفاد این اعلامیه به منزله اسقاط حق هرگونه اعتراض در این زمینه خواهد بود و متقاضیان موظف به تبعیت از تصمیم اخذ شده توسط دستگاه قضایی، در حدود قوانین و مقررات میباشند. 

بخش اول: شرایط عمومی استخدام داوطلبان

۱-داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران۲ -نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.۳ -عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.۴ -داشتن توانائی جسمی و روانی متناسب با شغل مورد درخواست و عدم ابتلا به بیماری های مسری به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد دادگستری جمهوری اسلامی ایران.۵ -اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.۶ -دارا بودن مدارک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک هم طراز(برای مشاغلی که مدارک هم طراز در شرایط احراز آنها پیش بینی شده است)۷ -التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران۸ -نداشتن منع استخدامی در دستگاههای دولتی به موجب آراء مراجع قضائی و ذیصلاح.۹ -انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم برای آقایان۱۰ -داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی و بازنشسته باشند.۱۱ -به استناد ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و پست سازمانی، کارکنانی که تصدی یکی از پستهای سازمانی در هر یک از دستگاههای اجرایی را به صورت رسمی یا پیمانی دارا میباشند، پس از پذیرفته شدن، در زمان استخدام نباید جزء مستخدمین رسمی یا پیمانی سایر دستگاههای اجرایی باشند.تبصره: مسئولیت قبول یا عدم قبول استعفای پذیرفته شده نهایی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی، در زمان انعقاد قرارداد پیمانی به عهده داوطلب پذیرفته شده آزمون میباشد.

بخش دوم : شرایط اختصاصی استخدام داوطلبان

۱ -داشتن حداقل بیست (۲۰) سال تمام و حداکثر سن سی و پنج (۳۵) سال تمام برای دارندگان مدارک فوق دیپلم و لیسانس و حداکثر سی و هشت (۳۸) سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری.تبصره ۱:جانبازان، آزادگان، فرزندان شهداء، فرزندان جانبازان ۲۵٪ و بالاتر و فرزندان آزادگان دارای سابقه یک سال اسارت و بالاتر از شرط حداکثر سن معاف میباشند.تبصره ۲ :مواد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذیربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.الف) پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر شهید به میزان ۵ سالب) داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند، به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها؛ج) میزان مدت خدمت ضرورت؛۲- اشتغال قبول شدگان از بدو استخدام در رشته شغلی پذیرفته شده و در منطقه جغرافیایی انتخابی حداقل به مدت ده (۱۰) سال الزامی خواهد بود (در این مدت امکان انتقال و جابجایی پذیرفته به هیچ عنوان وجود نداشته و تعهد محضری لازم از قبول شدگان اخذ خواهد شد).تذکر: ملاک عمل در خصوص تاریخ فراغت از تحصیل، تاریخ فارغ التحصیلی مندرج در متن دانشنامه یا گواهینامه موقت تحصیلی و در مورد اتمام دوره خدمت ضرورت (تاریخ مندرج در قسمت خاتمه خدمت کارت پایان خدمت) و همچنین در قسمت معافیت دائم (تاریخ مندرج در قسمت صدور کارت معافیت دائم) آخرین روز ثبت نام میباشد.ملاک عمل در محاسبه سن افراد، آخرین روز ثبت نام میباشد. 

بخش سوم: مواد آزمون استخدام قوه قضاییه

الف- مواد آزمون عمومیمواد آزمون عمومی برای تمامی مشاغل عبارتند از :۱ .فّناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)2 .زبان و ادبیات فارسی۳ .معارف اسلامی۴ .زبان انگلیسی عمومی۵ .اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی۶ .هوش و توانمندیهای عمومیتبصره: اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سؤالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سؤال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.ب- مواد آزمون تخصصیمواد آزمون تخصصی در جدول بخش نهم همین دفترچه به تفکیک مشاغل آمده است. مشاهده مواد آزمون تخصصی     • دانلود نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییهتذکر: کلیه سوالات مواد آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهار گزینهای با ضریب یک (۱) میباشند. ضمنًا به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.

بخش چهارم: امتیازات و سهمیه های قانونی۱٫ سهمیه ایثارگران

الف) ایثارگران سهمیه بیست و پنج (۲۵) درصد شامل

جانبازان

آزادگان

همسر و فرزندان شهدا  

همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر  

همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت  

پدر، مادر، خواهر و برادر شهید  

ب) ایثارگران سهمیه پنج (۵) درصد شامل

رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها  

همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها  

فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد  

فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت  

تذکر: مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از:۱ -معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود۲ -معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل۳ -معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگرانبراساس هماهنگی های به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، جذب ایثارگران از محل سهمیه های استخدامی از طریق شرکت در آزمون و رقابت بین کلیه داوطلبان ایثارگر در هر یک از سهمیه های ۲۵ درصد و ۵ درصد براساس نمره مکتسبه در آزمون استخدامی بوده و پذیرفته شدگان جهت معرفی به مصاحبه استخدامی و با رعایت سازوکارهای ذیل صورت میپذیرد:۱ -در فرآیند جذب و استخدام مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران، استخدام آنان مطابق ضوابط و مقررات جاری با هماهنگی بنیاد شهید و امور ا یثارگران صورت میپذیرد.۲ -با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، سهمیه استخدامی مربوط به مشمولی ن سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران در دفترچه امتحان مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان مجزا گردیده است و داوطلبان ایثارگر تأیید شده مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه مذکور صرفًا باید شغل محلهای مشخص شده در سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد را انتخاب نمایند. در صورت عدم تکمیل، باقیمانده سهمیه فوقالذکر به داوطلبان آزاد اختصاص خواهد یافت.۳ -ایثارگران متقاضی بهره مندی از سهمیه استخدامی ۲۵ درصد موضوع ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران برای ثبت نام و بهره مندی از سهمیه مزبور، لازم است ابتدا اطلاعات خود را در سیستم سجایا (سیستم جامع اطلاعات یکپارچه ایثارگران) ثبت نموده و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تأیید گردد و در صورت عدم تأیید بنیاد مذکور مجاز به انتخاب شغل محلهای مشخص شده برای سهمیه یادشده نمی باشند.۴ -جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر از شرط حداکثر سن معاف میباشند. ۵ -کسب حدنصاب نمره آزمون برای مشمولین سهمیه ۲۵ و ۵ درصد ایثارگران تا سقف سهمیه، الزامی نمیباشد. بدیهی است درصورتیکه ایثارگران موضوع این سهمیه ها در شغل محل های سهمیه آزاد شرکت نمایند، کسب حدنصاب نمره امتحان در شغل مربوط الزامی است.۶ -آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان ازکارافتاده کلی، آزادگان ازکارافتاده کلی و فرزندان آنان که علاوه بر سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران با کسب حدنصاب قبولی و رعایت ترتیب نمرات مکتسبه در سهمیه آزاد پذیرفته میشوند، میتوانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداکثر سن بهره مند گردند.۷ -سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه ۵ درصد ایثارگران در دفترچه آزمون و از سهمیه سایر داوطلبان مجزا گردیده است و داوطلبان ایثارگر برای اعمال سهمیه مذکور صرفًا باید شغل محل های مشخص شده در سهمیه ایثارگران ۵ درصد را انتخاب نمایند. در صورت عدم تکمیل، باقیمانده سهمیه فوقالذکر به داوطلبان آزاد اختصاص خواهد یافت.۸ -استخدام مازاد بر سهمیه استخدامی(۲۵ درصد و ۵ درصد) ایثارگران در صورت کسب حدنصاب آزمون، از طریق رقابت با داوطلبان سهمیه آزاد در صورت وجود ظرفیت و جنسیت متناسب، صرفًا در مرحله معرفی افراد برای بررسی مدارک و تا قبل از مرحله مصاحبه استخدامی در همان شغل محل جنسیت صورت میپذیرد.تذکرات مهم۱- معرفی نهایی ایثارگران در سهمیه استخدامی مربوط به آنها صرفًا از میان آن دسته از ایثارگران واجد شرایطی خواهد بود که سهمیه ثبت نامی و شرکت در آزمون کتبی آنان در سهم یه ایثارگران صورت گرفته باشد.۲ -درصورتیکه داوطلب ایثارگری بر اساس نمره فضلی در آزمون کتبی در رقابت با داوطلبان سهمیه آزاد در همان شغل محل جنسیت به عنوان داوطلب آزاد معرفی شده باشد، سایر مراحل آزمون و فرآیند استخدام خود را به عنوان داوطلب سهمیه آزاد ادامه خواهد داد.سهمیه معلولینجذب معلولین مورد تائید سازمان بهزیستی کشور، از محل سهمیه استخدامی (۳ درصد از مجوزهای استخدامی موضوع ماده(۷) قانون جامع حمایت از معلولان) صرفًا از طریق شرکت در آزمون، کسب حدنصاب و رقابت بین کلیه داوطلبان معلول در همان شغل محل بر اساس نمره مکتسبه در آزمون و با رعایت سازوکارهای ذیل صورت میپذیرد:۱ -سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه ۳ درصد معلولین مورد تایید سازمان بهزیستی کشور در دفترچه آزمون مشخص و از سایر سهمیه های استخدامی مجزا گردیده است. داوطلبان معلول تایید شده مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه مذکور صرفًا باید شغل محل های مشخص شده در سهمیه معلولان را انتخاب نمایند. در صورت عدم تکمیل، باقیمانده سهمیه فوق الذکر به داوطلبان آزاد اختصاص خواهد یافت.۲ -معلولین باید توانایی لازم برای انجام کاری که جهت آن استخدام میشوند را داشته باشند.۳ -بر اساس ماده (۵) آیین نامه شماره ۴۴۱۷۸۸۸۳۸۴ مورخ ۱۳۸۹۰۴۲۲ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، استخدام معلولان به شرط آنکه به تشخیص سازمان بهزیستی کشور، معلولیت آنان مانع از مأموریت کاری آنها نباشد، بلامانع میباشد.۵ -استخدام مازاد بر سهمیه استخدامی ۳ درصد معلولین از طریق رقابت با داوطلبان سهمیه آزاد در صورت وجود ظرفیت و جنسیت متناسب در همان شغل محل جنسیت صورت میپذیرد.تذکرات مهم۱٫ معرفی نهایی معلولین در سهمیه استخدامی مربوط به آنها صرفًا از میان آن دسته از معلولین واجد شرایطی خواهد بود که سهمیه ثبت نامی و شرکت در آزمون کتبی آنان در سهمیه معلولین صورت گرفته باشد.۲ .درصورتیکه داوطلب معلول بر اساس نمره فضلی در آزمون کتبی در رقابت با داوطلبان سهمیه آزاد در همان شغل محل جنسیت به عنوان داوطلب آزاد معرفی شده باشد، سایر مراحل آزمون و فرآیند استخدام خود را به عنوان داوطلب سهمیه آزاد ادامه خواهد داد.بومی بودنداوطلب بومی فردی است که «متولد» یا «ساکن باسابقه ده سال سکونت» در همان شهرستان مربوط به شغل محل مورد تقاضا طبق بندهای زیر باشد.۱-شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.تذکر: با توجه به تغییرات تقسیمات کشوری در سال های مختلف، در صورت اختلاف نظر یا ابهام در خصوص شهرستان محل تولد، ملاک عمل نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود.۲ -استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت، به موجب تأیید ساکن بودن و حداقل ده سال سکونت با ارائه استشهاد محلی بر اساس فرم مندرج در آگهی (ممهور به مهر نیروی انتظامی) پاسگاه یا کلانتری محل (در شهرستان مورد تقاضا) خواهد بود.تبصره ۱ : داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان محل موردتقاضا با تأیید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه میتواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط ارائه استشهاد محلی مبنی بر تأیید ساکن بودن فعلی فرد در شهرستان محل مورد تقاضا ملاک محاسبه قرار گیرد.تبصره ۲ : افراد بومی شهرستانی متقاضی بهره مندی از اولویت بومی، میبایست در زمان ثبتنام، گزینه، «من بومی هستم» را انتخاب نمایند و ارائه فرم استشهاد محل سکونت برای برخورداری از اولویت بومی منحصرًا برای داوطلبانی که بعد از اعلام نتایج آزمون برای مرحله بعدی استخدام معرفی میشوند، ضروری میباشد.تبصره ۳ : مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام برای آزمون میباشد.تبصره ۴ :نمره مکتسبه داوطلب بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و مراکز استانها) در آزمون کتبی با ضریب یک و چهار دهم (۱۴) محاسبه و ملاک عمل قرار میگیرد.سایر امتیازاتالف) حافظین قرآن:بر اساس مصوبه شماره ۲۰۰۱۳۷۳۶ مورخ ۱۳۹۰۰۶۱۴ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، ۱۰ درصد به امتیاز مکتسبه حافظان قرآن دارای درجات (۱ تا ۳) برای حافظین قرآن لحاظ خواهد شد.تذکر: حافظین محترم صرفًا مجاز به شرکت در رشته شغلی کارشناس حقوقی جهت استفاده از سهمیه مقرر خواهند بود.ب) کارکنان شاغل در شورا ی حل اختلاف:در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف به استناد تبصره ماده ۴۰ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۹۴۰۸۱۰ مجلس شورای اسلامی در آزمون استخدامی از ۲۰ درصد سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر میگردد. تذکرات مهم :۱ -داوطلبان آزاد نمیتوانند رشته شغل هایی که مختص به سهمیه های ایثارگران و معلولان باشد را انتخاب نمایند.۲ -آزمون دارای مصاحبه تخصصی بوده و کسب حد نصاب قبولی در آزمون کتبی ملاک پذیرش قطعی متقاضی نمیباشد. 

بخش پنجم: مراحل ثبت نامثبت نام به صورت اینترنتی از روز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ تا پایان روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ و بر روی سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی انجام خواهد پذیرفت. متقاضیان باید در مدت زمان فوق، نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.الف) مطالعه شرایط آزمونداوطلب متقاضی استخدام در آزمون، باید در زمان ثبت نام، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دفترچه را داشته باشد. دفترچه آزمون در صفحه اول سامانه جهت دریافت و مطالعه داوطلبین قرار گرفته است. اکیدًا توصیه میشود داوطلبین محترم، قبل از هرگونه اقدام بر روی سامانه، شرایط و ضوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت به پرداخت هزینه و ثبت نام در آزمون اقدام نمایند.ب) تهیه فایل اسکن شده از مدارک۱ – عکس پرسنلی : داوطلب باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر، اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق سامانه ثبت نام اینترنتی در اختیار داشته باشد :- عکس ۳ در ۴ (تمام رخ) که در سال جاری گرفته شده باشد؛- با فرمت JPG باشد. اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۲۰۰ در ۳۰۰ و حداکثر ۳۰۰ در ۴۰۰ پیکسل باشد؛- تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد؛- حجم فایل ذخیره شده باید حداقل ۱۵ کیلوبایت و حداکثر ۷۰ کیلوبایت باشد؛- حاشیه های زائد عکس اسکن شده باید حذف شده باشد؛- حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد؛تذکر (۱) : اسکن و استفاده از عکس روی کارتهای شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و …) قابل قبول نیستو لازم است داوطلبان از اصل عکس پرسنلی و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.تذکر (۲) : عکس خواهران باید با حجاب بوده و صورت کامل آنان مشخص باشد.تذکر (۳) : در صورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب میگردد. لازم به ذکر است با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمونهای استخدامی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثرًا برای داوطلبانی که در کافینت ثبتنام میکنند رخ داده است، تاکید میگردد چنانچه ثبتنام خود را توسط کافینتها انجام میدهید، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبتنامی، حتمًا نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نما˻د تا اشتباهًا عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباه از طرف داوطلب، تخلف محسوب شده و مطابق مقررات با ویرفتار خواهد شد.کارت ملیتذکر ۱: داوطلب باید تصویر کارت ملی خود را به صورت فایل با فرمت JPG و با وضوح و کیفیت بالا در سامانه بارگذاری نماید. حجم این فایل حداقل ۳۰ کیلوبایت و حداکثر ۲۰۰ کیلوبایت باشد و حاشیه های زائد حذف و ترجیحًا رنگی باشد.ج) پرداخت وجهمتقاضیان واجد شرایط، پس از مطالعه دقیق شرایط آزمون، باید با مراجعه به منوی «آزمون» در صفحه اول سامانه، بر روی گزینه «پرداخت هزینه» کلیک کرده و مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه ثبت نام در آزمون را به اضافه ۵۰۰۰ ریال خدمات پیامکی پرداخت نمایند. جهت این امر، داشتن کارت بانکی به همراه رمز اینرنتی و کد CVV2 مورد نیاز میباشد. «توکن پرداخت»، کد منحصر به فرد و مخصوص هر داوطلب است که در صورت اقدام موفق داوطلب جهت پرداخت هزینه ثبت نام به داوطلب اختصاص مییابد. لذا ضروری است داوطلبین، این کد «توکن پرداخت» را (که به شماره تلفن همراه داوطلب نیز پیامک میگردد) تا پایان مراحل ثبت نام و دریافت «کد رهگیری» نزد خود نگهداری نمایند. همچنین این کد، با کد ملی و شماره تلفن همراه ثبت شده در ابتدای فرآیند پرداخت، در سامانه قابل بازیابی خواهد بود.تذکر ۱ : در صورتی که داوطلب بلافاصله پس از پرداخت هزینه، امکان ثبت نام و انجام فرآیند مربوط به آن را نداشته باشد، با در دست داشتن کد رهگیری پرداخت، میتواند در زمان دیگری اقدام به ثبت نام نماید. برای این امر، میبایست از منوی آزمون (در صفحه اول سامانه)، گزینه «ثبت نام در آزمون» را انتخاب و پس از وارد کردن اطلاعات درخواستی، اقدام به ثبت نام نماید.تذکر ۲ : در صورتی که داوطلب به هر دلیل پس از پایان موفقیت آمیز مراحل پرداخت هزینه، به توکن پرداخت خود دسترسی نداشته باشد، برای بازیابی توکن پرداخت، از منوی آزمون (در صفحه اول سامانه)، گزینه «بازیابی کد رهگیریتوکن» را انتخاب و پس از وارد کردن اطلاعات درخواستی، دوباره توکن پرداخت برای ایشان پیامک میشود.تذکر ۳ : به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی، به هیچ وجه مسترد نمیگردد.شروع فرآیند ثبت نامفرآیند ثبت نام در سامانه، در هفت مرحله انجام میپذیرد تا داوطلب بتواند در هر مرحله، به راحتی اطلاعات خود را وارد سامانه نماید.مرحله ۱ : بارگذاری مدارکدر این بخش، مدارک مشخص شده در «بند ب» بارگذاری میگردد.مرحله ۲ : اطلاعات فردیمشخصات فردی داوطلب در این بخش در سامانه ثبت میگردد.مرحله ۳ : اطلاعات تحصیلیاطلاعات تحصیلی داوطلب در این بخش وارد سامانه میگردد.مرحله ۴ : سهمیه و سوابقاین بخش مربوط به ثبت سهمیه ها و سوابق کاری داوطلبان میباشد.تذکر مهم : به دلیل ارتباط سامانه ثبت نام با سامانه مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران، فقط افرادی امکان استفاده از سهمیه ۲۵ درصد را خواهند داشت که اطلاعات آنان در سامانه بنیاد شهید و امور ایثارگران ثبت شده باشد که در این صورت اطلاعات مربوط به سهمیه ۲۵ درصد و نوع آن به صورت خودکار در سامانه ثبت خواهد شد.داوطلبانی که اطلاعات آنان در سامانه بنیاد شهید و امور ایثاگران ثبت نشده باشد و قصد استفاده از این سهمیه را داشته باشند، فقط زمانی میتوانند از این سهمیه استفاده نمایند که پس از مراجعه به بنیاد شهید محل تشکیل پرونده خود، کدملی و اطلاعات ایثارگری خود را در سامانه مربوطه به ثبت برسانند. این دسته از داوطلبان ابتدا بدون استفاده از سهمیه ۲۵ درصد ثبت نام خود را تکمیل نموده و ضروری است پس از تکمیل اطلاعات در سامانه و تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران، در مدت زمان مشخص شده جهت ثبتنام، اقدام به ویرایش اطلاعات خود نموده و از سهمیه ۲۵ درصد خود استفاده نمایند. چنانچه این دسته از داوطلبان در مدت مذکور نتوانند اطلاعات خود را در سامانه بنیاد شهید مورد تایید قرار دهند، صرفًا تا اول اسفندماه فرصت دارند اطلاعات خود را در سامانه بنیاد شهید به تایید برسانند. این افراد میبایست طبق مفاد اطلاعیه ای که در تاریخ اول اسفندماه روی سامانه ثبتنام منتشر میشود، اقدام به ویرایش اطلاعات خود برای استفاده از سهمیه ۲۵ درصد نمایند. بدیهی است در صورت عدم تایید اولویت ایثارگری داوطلب، ثبت نام فرد با سهمیه آزاد به قوت خود باقی خواهد ماند.مرحله ۵ : شغل مورد درخواستدر این مرحله، سامانه با توجه به اطلاعات ثبت شده داوطلب در مراحل قبلی، شغلهای قابل انتخاب را به داوطلب نمایش داده و داوطلب میتواند از بین آنها تنها یک مورد را به عنوان شغل مورد درخواست خود، انتخاب نماید.تذکر : علاوه بر شغل، محل مورد تقاضا نیز میبایست انتخاب شده و داوطلب در همه این موارد، فقط حق انتخاب یک مورد را خواهد داشت.مرحله ۶ : اطلاعات تکمیلیاطلاعات تکمیلی شامل اطلاعات تماس با داوطلب و آدرس محل سکونت میباشد. همچنین داوطلب میتواند استان محل آزمون خود را به سامانه اعلام تا در صورت امکان، سامانه نزدیکترین حوزه آزمون را برای ایشان درنظر بگیرد (محل دقیق آزمون، بر روی کارت ورود به جلسه ذکر میگردد)مرحله ۷ : بازبینی اطلاعات و دریافت کد رهگیریتاکید میگردد صرفًا در صورتی ثبت نام فرد به پایان میرسد که داوطلب ابتدا اطلاعات وارد شده خود را بازبینی و تایید نموده و از سامانه «کد رهگیری » دریافت نماید.ویرایش اطلاعاتدر زمانی که سامانه جهت ویرایش اطلاعات داوطلبان باز میباشد، داوطلبان میتوانند با مراجعه به پروفایل کاربری خود و کلیک بر روی بخش «ویرایش اطلاعات» اقدام به ویرایش اطلاعات ثبت شده خود نمایند. نکته بسیار مهم: در صورتی که داوطل بجهت ویرایش وارد سامانه شود ، حتمًا میبایست دوباره تمامی ۷ مرحله ر ا به صورت کامل طی نموده و کد رهگیری خود را مشاهده نماید ، درغیر این صورت ، تغییرات مورد نظر ایشان اعمال نخواهد گردید و همان اطلاعات قبل از ویرایش برای داوطلب معتبر خواهد بود . زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمونکارت شرکت در آزمون ، از تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۰ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی قرار خواهد گرفت. آزمون در روز پنجشنبه ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۰ در تهران و مراکز استانها و با توجه به آمـار شرکت کنندگان، حسب مورد در برخی از شهرستانها برگزار خواهد شد. ملاک تعیین حوزه امتحانی داوطلبان، نزدیکترین حوزه برگزاری آزمون به «شهرستان اعلام شده داوطلب در فرم ثبتنام جهت روز آزمون» میباشد که در فرم ثبتنام درج خواهند نمود. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارتشرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون ، به منزله تأیید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و اصل مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون توسط قوه قضائیه ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت .تذکر : داوطلبان گرامی میتوانند حوزه برگزاری آزمون خود را استانی غیر از استان محل سکونت خود انتخاب نمایند، به عنوان مثال ساکنین شهر کاشان، میتوانند استان قم را به عنوان محل برگزاری آزمون انتخاب کنند که فاصله آن نسبت به شهر اصفهان (که مرکز استان خودشان هست) کمتر میباشد.بخش ششم: سایر مراحل استخدامی و نحوه اعلام نتیجهبر اساس دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجراییمنضم به بخشنامه شماره ۲۰۰۹۳۹۷۵۷ مورخ ۱۳۹۳۰۷۱۹ و اصلاحیه آن به شماره ۱۱۷۲۶۶۰ مورخ ۱۳۹۶۰۲۲۶سازمان اداری و استخدامی کشور ، سایر مراحل استخدامی به شرح ذیل صورت میپذیرد:الف) تعیین حدنصاب:معرفی داوطلبان جهت انجام سایر مراحل استخدامی، منوط به کسب حدنصاب در آزمون کتبی بوده و انتخاب افراد پذیرفته شده بر اساس ترتیب نمرات مکتسبه، سهمیه های قانونی و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری، مطابق قواعد زیر میباشد:پس از برگزاری امتحان، نمرات داوطلبان به تفکیک حیطه های عمومی و تخصصی محاسبه و حدنصاب، معادل کسب حداقل پنجاه (۵۰) درصد امتیاز مکتسبه توسط نفر اول با ارزش وزنی چهل (۴۰) درصد برای حیطه عمومی و شصت (۶۰) درصد برای حیطه تخصصی در هر شغل(استان مورد تقاضا) محاسبه و مبنای سایر مراحل معرفی داوطلبان قرار میگیرد.تذکرات مهم :۱ -داوطلبان فاقد حدنصاب، از ادامه سایر مراحل استخدامی حذف و صرفًا کارنامه آزمون کتبی از طریق سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی جهت اطلاع برای آنها قابل مشاهده خواهد بود.۲ -کسب حدنصاب در امتحان، هیچگونه حق استخدامی ایجاد نمیکند و معرف ی افراد به ترتیب نمره مکتسبه آنان، از میان داوطلبانی که حدنصاب را کسب نموده اند، تا دو برابر ظرفیت صورت میپذیرد.ب) انتخاب و اعلام لیست دو برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک از بین دارندگان حدنصاب علمی انتخاب افراد دو برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک از بین داوطلبانی که حد نصاب لازم را کسب نموده اند، بر اساس نمره کل آنان و با در نظر گرفتن امتیازات و سهمیه های قانونی به تعداد دو برابر ظرفیت پذیرش در هر شغل محل و به ترتیب نمرات فضلی صورت میپذیرد.تذکر مهم: نمره کل افراد در کارنامه اولیه صادرشده، صرفًا بر اساس اطلاعات خوداظهاری داوطلب (امتیازات و سهمیه های قانونی) بوده و نتیجه نهایی نمرات آنها، پس از بررسی، انطباق و اعمال مستندات مربوط به امتیازات و سهمیه های قانونی و تأیید آن توسط قوه قضائیه، اعلام خواهد گردید.ج) انتخاب و اعلام لیست دو برابر ظرفیت جهت انجام مصاحبه استخدامی از بین دارندگان حدنصاب آزمون علمی انتخاب افراد دو برابر ظرفیت در هر شغل محل (در صورت وجود داوطلب واجد شرایط) جهت انجام مصاحبه های استخدامی صرفًا از بین دارندگان حدنصاب مرحله قبل که مدارک آنان بررسی و مورد تأیید قرار گرفته است، بر اساس نمره کل آنان با وزن چهل درصد (۴۰ درصد) برای حیطه عمومی و شصت درصد (۶۰ درصد) برای حیطه تخصصی نمرات این افراد و با در نظر گرفتن امتیازات و سهمیه های قانونی در هر یک از آزمونهای کتبی (عمومی و تخصصی)، در هر شغل محل صورت میپذیرد. د) معرفی به گزینش (انتخاب یک برابر ظرفیت)پس از برگزاری مصاحبه استخدامی، معرفی افراد به گزینش بر اساس مجموع نمره کل نهایی آنان با وزن هفتاد درصد (۷۰ درصد) برای آزمونهای کتبی (عمومی و تخصصی) و سی درصد (۳۰ درصد) برای مصاحبه استخدامی و با در نظر گرفتن امتیازات و سهمیه های قانونی به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش (نفر اصلی) خواهد بود.

بخش هفتم: تذکرات مهم۱٫ داوطلبان صرفًا در صورتی میتوانند در ا ین آزمون ثبت نام نمایند که مقطع تحصیلی، عنوان رشته تحصیلی و گرایش رشته تحصیلی آنها به مقطع و عنوان رشته و گرایش تحصیلی ذکرشده در جدول شرایط احراز مشاغل مطابقت داشته باشد.تذکر (۱): در صورتی که برای برخی از رشته های تحصیلی در آگهی استخدامی منتشره، گرایش خاصی ذکر شده باشد، صرفًا فارغ التحصیلان همان رشته و گرایش تحصیلی میتوانند در آزمون ثبتنام نمایند. اما در صورتی که هر یک از رشته های تحصیلی بدون ذکر گرایش و یا با عبارت «کلیه گرایشها» در آگهی درج شده باشد، فارغ التحصیلان کلیه گرایشهای آن رشته تحصیلی در مقطع مورد نظر، میتوانند در آزمون استخدامی ثبت نام نمایند و در صورتی که یک رشته تحصیلی با عبارت «بدون گرایش» در دفترچه ثبت شده باشد، صرفًا آن رشته تحصیلی به صورت تنها و بدون گرایش مدنظر میباشد.۱ .به منظور احراز مهارت های پایه و عمومی و فناوری اطلاعات افراد واجد شرایط جهت استخدام و در مشاغل تخصصی، کارشناسی و بالاتر (موضوع تبصره دو ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشور ی) پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر یک ماه پس از اعلام تائید گزینش، مدارک مربوط به کسب مهارتهای هفتگانه (ICDL) صادره از مراکز و مؤسسات تأیید صلاحیت شده را ارائه نمایند.۳ .هر داوطلب در صورت مشمول بودن در سهمیه ها ی قانونی ۲۵ و ۵ درصد ایثارگران و ۳ درصد معلولان، صرفًا یکی از سهمیه های مشخص شده را بر اساس ضوابط مربوطه، استفاده نماید. به عبارت دیگر چنانچه داوطلبی واجد شرایط برای استفاده از دو یا چند سهمیه قانونی فوق الذکر باشد، در زمان ثبت نام صرفًا میتواند یکی از سهمیه های موردنظر را انتخاب نماید و مبنای قرار گرفتن وی در هر یک از سهمیه های استخدامی فوق الذکر (با رعایت ضوابط مربوطه) انتخاب فرد در زمان ثبتنام میباشد.۴ .استخدام افراد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به صورت پیمانی خواهد بود.۵ .مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در صورت پذیرفته شدن در آزمون، حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه نهایی باید به تأیید سازمان مرکزی دانشگاه مذکور برسد.۶ .دارندگان مدارک تحصیلی پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مذکور در آگهی و همچنین مدارک تحصیلی معادل، حق شرکت در آزمون را ندارند.۷ .افراد دارای مدارک بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده، برای شرکت در آزمون میبایست مدرک مقطع تحصیلی ذکر شده در آگهی را داشته باشند. بدیهی است انعقاد قرارداد با پذیرفته شدگان بر اساس مقاطع تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی میباشد.۸ .داوطلبان استخدام میبایست سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند را داشته باشند. در صورت عدم تأیید توانایی داوطلبان استخدام توسط قوه قضائیه در مرحله مصاحبه استخدامی و معاینه پزشکی، مرجع رسیدگی به اعتراض داوطلبان، شورای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مربوطه میباشد.۹ .با توجه به اینکه، قوه قضائیه، مدارک متقاضیان معرفی شده دو برابر ظرفیت را پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی و تخصصی بررسی خواهند نمود، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان از جمله مدارک تحصیلی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، سن، ایثارگری و همچنین اطلاعات خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبتنامی، مغایر با شرایط مندرج در این آگهی باشد، هیچگونه حق و امتیازی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از آزمون (اعلام نتایج اولیه، مصاحبه استخدامی و حتی در صورت پذیرش نهایی) داوطلب از سایر فرآیند جذب و استخدام حذف شده و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.۱۰ .مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلامشده در مفاد آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان بررسی مدارک، مصاحبه و گزینش بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از جذب و استخدام محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد و یا در صورت بروز هرگونه اشتباه در فرآیند آزمون که منجر به ورود داوطلب به مرحله بعدی شده باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت انعقاد قرارداد پیمانی، قرارداد مزبور لغو و بلااثر میشود.۱۱ .اسامی پذیرفته شدگان پس از تأیید مراجع ذیصلاح از طریق سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. 

دانلود دفترچه راهنما و ثبت نام قوه قضاییه

جهت مشاهده سایر اطلاعات و شرایط آزمون استخدامی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ بخش های زیر را مطالعه نمایید: دانلود دفترچه راهنمای شرکت در آزمون استخدام قوه قضاییه مشاهده شرایط احراز مشاغل استخدام قوه قضاییه  مشاهده مواد آزمون تخصصی آزمون استخدام قوه قضاییه مشاهده فهرست شغل محل های استخدام قوه قضاییه دانلود فرم استشهاد محل سکونت تقویم آزمون:شروع ثبت نام: از ۱۹ بهمن ۱۴۰۰مهلت ثبت نام: تا ۲۸ بهمن ۱۴۰۰دریافت کارت آزمون: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰زمان برگزاری آزمون: ۱۹ اسفند ۱۴۰۰توجه: اطلاعیه جهاد دانشگاهی در خصوص ثبت نام آزمون استخدام قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰به اطلاع داوطلبان گرامی می‌رساند؛ با هدف تسهیل در فرآیند ثبت‌نام، امکان ورود به سامانه ثبت‌نام آزمون کادر اداری قوه قضاییه به مدت ۱۲ ساعت از ساعت ۱.۰۰ بامداد پنج شنبه ۲۱ بهمن فراهم نمی‌باشد. از صبوری و همراهی شما سپاسگزاریم. 

پرداخت هزینه | ورود به پروفایل | بازیابی توکنکدرهگیری | دانلود دفترچه

                                                                                                    ثبت نام در آزمون استخدام قوه قضاییه

اخبار لحظه به لحظه استخدام قوه قضاییه

منابع آزمون استخدام قوه قضاییه

سوالات متداول آزمون استخدام قوه قضاییه

چگونه از زمان ثبت نام آزمون استخدام قوه قضاییه مطلع شویم؟ (مشاهده پاسخ)

برای اطلاع به موقع از زمان ثبت نام آزمون استخدام قوه قضاییه از طریق ایمیل و پیامک (اینجا کلیک نمایید) و از طریق اینستاگرام ایران استخدام (اینجا کلیک نمایید)

شرایط آخرین آزمون استخدام قوه قضاییه چیست؟ (مشاهده پاسخ)

آخرین آگهی استخدام قوه قضاییه در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ منتشر شد و مهلت ثبت نام در آزمون تا ۲۸ بهمن ماه می باشد. که شامل شرایط عمومی و اختصاصی از قبیل: رشته، مشاغل، حداقل، جنسیت، شرایط سنی و شهرهای مورد است. جهت مشاهده شرایط آخرین آگهی استخدامی قوه قضاییه (اینجا کلیک نمایید)

معرفی منابع و نمونه سوالات عمومی و تخصصی برای موفقیت در آزمون استخدام قوه قضاییه؟ (مشاهده پاسخ)

آزمون های استخدامی شامل دو بخش عمومی و تخصصی میباشند، مواد آزمون عمومی شامل ۷ درس عمومی و مواد آزمون تخصصی به تناسب هر رشته شامل مواد آزمون اعلامی در شرایط دفترچه راهنمای آگهی استخدامی می باشد. برای اطلاع از نحوه تهیه بهترین منابع مطالعاتی (اینجا کلیک نمایید) برای تهیه نمونه سوالات رایگان استخدامی سالهای گذشته قوه قضاییه (اینجا کلیک نمایید)

مصاحبه استخدامی قوه قضاییه به چه صورت است؟ (مشاهده پاسخ)

پس از قبولی در آزمون کتبی و تحویل و تطبیق مدارک پذیرفته شدگان، دعوت به مصاحبه های روانشناسی، تخصصی و عقیدتی از داوطلبین به عمل می آید؛ برای آشنایی با نوع سوالات مصاحبه استخدامی قوه قضاییه (اینجا کلیک نمایید)

آیا سوالات و ابهامات در رابطه با ثبت نام آزمون استخدام قوه قضاییه دارید؟ (مشاهده پاسخ)

مشاهده ادامه سوالات

در کاریابی مجازی ایران استخدام به رایگان عضو شوید…

جـهت ساخت رزومه کاری رایگان کلیک کنید

دریافت آگهی ها از طریق نرم افزار موبایل و کامپیوتر…

جهت دانلود نرم افزار و اپلیکیشن کلیک کنید

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

ثبت نام استخدام قوه قضاییه