معنی جیران عربی به فارسی


معنی جیران عربی به فارسی

معنی جیران – معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و … در فرهنگ لغت آبادیس – برای مشاهده کلیک کنید


معنی جیران عربی به فارسی

این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.

معنی جیران عربی به فارسی